Α' Τόμος

Α' Τόμος

Ἀφιέρωμα εἰς τον Σεβ. Γέροντα Ἀρχιεπίσκοπο Αμερικής κ. Ἰάκωβον

Τό 1987 ἐκδόθηκε ὁ Α΄ συλλογικός τόμος ὁ ὁποῖος περιλαμβάνει ἀξιόλογες ἐπιστημονικές ἐργασίες, ἀναφερόμενες σέ ἓνα εὐρύ φᾶσμα γνωστικών ἀντικειμένων τῆς Θεολογικῆς ἐπιστήμης.

Ὁ ἐν λόγῳ τόμος εἶναι ἀφιερωμένος στόν ἀείμνηστο Ἀρχιεπίσκοπο Αμερικής Ἰάκωβο, γιά τήν πολυσχιδῆ διακονία του καί προσφοράν του εἰς την Ὀρθόδοξον Εκκλησίαν, και διά την ὁλόθυμον στήριξιν, ἠθικήν και ὑλικήν, τῆς Ἑστίας ἡμῶν. Εἶναι ὁ πρῶτος τόμος τῆς σειρᾶς τοῦ περιοδικοῦ «Ἐπιστημονική Παρουσία Ἑστίας Θεολόγων Χάλκης».