Γ' Τόμος

Γ' Τόμος

Ἑκατονπεντηκονταετηρίς Ἱ. Θεολογικῆς Σχολής Χάλκης

Tό 1994 ἡ Θεολογική Σχολή Χάλκης συμπλήρωσε 150 ἒτη ἀπό τήν ἳδρυση της, τό 1844, γεγονός το ὁποῖο ἑωρτάσθηκε με ἐξαιρετική λαμπρότητα στό «Λόφο τῆς ’Ελπίδος», μέ τή συμμετοχή Πατριαρχῶν, Ἀρχιεπισκόπων, Μητροπολιτῶν και ἀντιπροσώπων τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἀγγλικανικῆς και τῆς Προτεσταντικῆς Εκκλησίας, διεθνῶν χριστιανικῶν Ὀργανισμῶν καί τοῦ πολιτικοῦ κόσμου.

Με τήν εὐκαιρία τοῦ ἑορτασμοῦ αὐτοῦ ἡ Ἑστία ἐξέδωσε ὀγκώδη ἐπιστημονικό ἀναμνηστικό τόμο, ὁ ὁποῖος περιλαμβάνει ἐργασίες τῶν ἀποφοίτων τῆς διαδρομή τῆς Σχολῆς ὡς πνευματικοῦ φυτωρίου γιά τή στελέχωση τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, τήν ἐπιστημονική προσφορά της στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ὡς πνευματικού ἐπιτελείου αὐτῆς, πρός ἀντιμετώπιση τῶν σύγχρονων ἀναγκῶν καί προβλημάτων τοῦ χριστεπωνύμου Λαοῦ καί τή συμβολή της στήν προαγωγή τῆς ἱερῆς ἐπιστήμης τῆς Θεολογίας.