Δ' Τόμος

Δ' Τόμος

Μνήμη Μητροπολίτου Σταυρουπόλεως Μαξίμου Σχολάρχου Ἱ. Θεολογικῆς Σχολής Χάλκης (1919-1991)

Ἡ Ἑστία συνεχίζουσα τήν ἐκδοτική της παράδοση, ἐκδίδει το 1997 τόν Δ’ κατά σειρά τόμο τοῦ ἐπιστημονκοῦ περιοδικοῦ αὐτῆς, τόν ὁποῖο ἀφιερώνει στή μνήμη τοῦ Σχολάρχου, Μητροπολίτου Σταυρουπόλεως Μαξίμου, σέ εὐγνώμονα ἀντίδοση τῆς προσφορᾶς του καί ὡς αἰώνιο μνημόσυνο τῶν μαθητῶν του. Ὁ ἐξ ἑπτακοσίων δεκαπέντε σελίδων συλλογικός τόμος περιλαμβάνει συνολικά 37 ἐπιστη μονικές ἐργασίες ἀποφοίτων τῆς Σχολῆς, ποικίλου θεολογικοῦ ἐνδιαφέροντος. Οἱ ἐν λόγῳ ἐργασίες, ἀποτελοῦν συμβολή στήν προσέγγιση τοῦ σύγχρονου θεολογικοῦ προβληματισμοῦ, τόν ἀπό τήν προοπτική τοῦ πνεύματος τοῦ πατερικοῦ στοχασμοῦ.