ΣΤ' Τόμος

ΣΤ' Τόμος

Πρός τιμήν τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου

Ἡ ἒκδοση τοῦ ΣΤ’ τόμου τῆς ἐπιστημονικῆς Ἐπετηρίδας τῆς Ἑστίας τό 2006 ἀποτελεῖ ὁλόθυμο ἀφιέρωμα στήν Α.Θ.Π. τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαῖο ἀπό μέρους τῶν ὁμογαλάκτων ἀδελφῶν του, Μελῶν τῆς Ἑστίας, μέ τήν εὐκαιρία τῆς συμπληρώσεως δεκαπενταετίας ἀπό τῆς ἀναρρήσεώς του στόν εὐκλεῆ καί ἱστορικό Θρόνο τῆς μαρτυρικῆς Ἐκκλησίας τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου.

Ὁ τιμητικός Τόμος στίς 713 σελίδες του περιλαμβάνει 26 ἐπιστημονικές ἐργασίες ἀποφοίτων τῆς Σχολῆς, ἐξαιρετικοῦ θεολογικοῦ ἐνδιαφέροντος, πολλές τῶν ὁποίων συνδέονται μέ ἱστορικοῦ χαρακτήρα πρωτοβουλίες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου στό πλαίσιο τῶν διορθοδόξων διαχριστιανικῶν καί διαθρησκειακῶν διαλόγων. Ἡ ποικίλη, κατά τά ἂλλα, θεολογική ὓλη τοῦ Τόμου δίνει τό στίγμα τῆς θεολογικῆς Παράδοσης τῆς Σχολῆς ὡς θεολογικοῦ ἐπιτελείου σέ πλήρη ἑτοιμότητα γιά τήν ἀντιμετώπιση τῶν προκλήσεων τοῦ σύγχρονου κόσμου, ἒτσι ὃπως ἂλλωστε καταγράφεται ἀπό τίς ἐντυπωσιακές καί ἱστορικοῦ χαρακτήρα πρωτοβουλίες τοῦ Προκαθημένου τῆς πρωτόθρονης Ἐκκλησίας τῆς Ὀρθοδοξίας.

Περιεχόμενα

 1. Ἡ Ἀφιέρωσις
 2. Ἀξιόχρεος τιμή
 3. Ἀθανασίου Παπᾶ, Μητροπολίτου Ἡλιουπόλεως και Θείρων:
  Ἀπό τήν εἰκαστική προσφορά μερικῶν καλλιτεχνῶν της Πόλης κατά τον 20ό αἰώνα
 4. Βασ. Ν. Ἀναγνωστοπούλου:
  Τό ἀρχεῖον του Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Μαξίμου Ε' και ἡ συγγραφή της βιογραφίας του
 5. Dr. Athanasios Basdekis:
  Orthodoxie und Europa
 6. Μητροπολίτου Ἰταλίας και Μελίτης Γενναδίου:
  Οἱ ἐν Μελίτῃ Ὀρθόδοξοι Ἓλληνες
 7. Ε.Κ. Γιαννῆ:
  Απόπειρες ἀνανέωσης της Ὀρθόδοξης εἰκονογραφείας. Η ἁγιογράφηση τοῦ Ναοῦ του Αγίου Παύλου στο Σαμπεζύ της Γενεύης
 8. Κωνσταντίνου Ν. Γιοκαρίνη, Δρ Θ:
  Ο διαθρησκειακός διάλογος για την ειρήνη και τη συμφιλίωση των λαών. Προϋποθέσεις, τρόποι και δυνατότητες
 9. Αποστόλου Γλαβίνα:
  Ο Γεώργιος Βιζυηνός σπουδαστής στην Ιερά Θεολογική Σχολή της Χάλκης (1872-1873)
 10. Κωνσταντίνου Δεληκωνσταντή:
  Η σχολική θρησκευτική αγωγή ως παιδεία ελευθερίας
 11. Ευαγγέλου Γαλάνη, Μητροπολίτου Πέργης:
  Φωνή του Γένους
 12. Ἰακώβου Σωφρονιάδη, Μητροπολίτου Πριγκηποννήσων:
  Η Λαοδίκεια χθές και σήμερον
 13. Κυριακού Παπακυριακού:
  Απόφοιτοι τῆς Ἱερᾶς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης Μητροπολίτες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης
 14. Γρηγορίου Λαρεντζάκη:
  Ὁ χαρισματικός και θεσμικός χαρακτήρας τῶν ἐκκλησιαστικῶν αξιωμάτων στη ζωή της Εκκλησίας. Θεολογική προβληματική και οἰκουμενικές προοπτικές
 15. Metropolitan Maximos (Aghiorgoussis) of Pittsburgh:
  The unity of the church. An orthodox point of view
 16. Θεοδώρου Νικολάου:
  Η χειροτονεία γυναικῶν ἐξ απόψεως Ὀρθοδόξου. Συνηγορία ὑπέρ της χειροτονίας γυναικῶν στο βαθμό της διακονίσσης
 17. Γεώργου Ξεινοῦ:
  Το γλωσσικό αίσθημα στο περιοδικό Ἰμβρος (1947-1955)
 18. Νικολάου Γ.Ξεξάκη:
  Ἐξουσία και διακονία εἰς τον θεολόγον καθηγητήν
 19. Μητροπολίτου Σουηδίας Παύλου (Μενεβίσογλου):
  Χειρόγραφος μορφή του Πηδαλίου του ἒτους 1793
 20. Βασιλείου Θ. Σταυρίδη:
  Ἰάκωβος Στεφανίδης, Μητροπολίτης Ἰκονίου (1916-1965)
 21. Μ. Πρωτοπρεσβυτέρου Δρος Γεωργίου Τσέτση:
  Ἡ ἳδρυση του Ὀρθοδόξου Κέντρου του Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου στο Σαμπεζύ Γενεύης. Τα παραλειπόμενα
 22. Prof. Dr. Constantine N. Tsirpanlis:
  Globalization in Byzantine-Orthodox world
 23. Χρήστου Τσούβαλη:
  Ὁ Αγιος Φώτιος ἡ Ἱερά Μονή της Αγίας Τριάδος Χάλκης και ἡ Θεολογική Σχολή της
 24. Αρχιμ. Ναυκρατίου Τσουλκανάκη:
  «Ὁ Λόγος τοῦ Σταυροῦ». Οἱ ἀντιδράσεις Ἰουδαίων και Ἐθνικῶν λογίων ἀπέναντι στο πρωτοχριστιανικό κήρυγμα
 25. Πρωτοπρεσβυτέρου Σεραφείμ Φαράσογλου:
  Ὁ Αγγελος Βουδούρης και το μουσικό του έργο (1891-1951)
 26. Αθανασίου Φούρλα:
  Κακοποίηση και μορφολογική μεταλλαγή ονομάτων τῶν ελληνο-αμερικανῶν. Υλικό για κοινωνιολογική μελέτη και σημειολογική αξιολόγηση
 27. Χρυσοστόμου (Γερασίμου) Ζαφείρη, Μητροπολίτου Περιστερίου:
  Ἡ συμβολή τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου εἰς τόν Μακεδονικόν Ἀγῶνα ἐπί Ἰωακείμ Γ'. Η βουλγαρική Ἐξαρχία και ἡ καταδίκη τοῦ «ἐθνοφυλετισμοῦ»
 28. Χρυσοστόμου Κωνσταντινίδη, Μητροπολίτου Εφέσου:
  Ἀνεκτικότης και ἐκκλησιατική οἰκονομία. Τό «κατ' οἰκονομίαν» τῆς Ὀρθοδοξίας ως στοιχείον συναλληλίας και συνανθρωπισμοῦ
 29. Λογοδοσία του Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἑστίας Θεολόγων Χάλκης κατά την Γενικήν Συνέλευσιν τῶν Μελῶν αυτῆς τήν 7ην Φεβρουαρίου 2004