Μνημόσυνον ’Αρχιεπισκόπου Αὐστραλίας κυροῦ Στυλιανού.

Τὸ Δ.Σ. τῆς Ἑστίας Θεολόγων Χάλκης, ἀγγέλει εἰς τὰ Μέλη αὐτῆς, ὃτι αύριον, ἡμέραν Σάββατον 11ηνΜαΐου 2019, καὶ ώραν 9.30πμ., εις τὸν ἱερόν Ναόν τῆς ἁγίας Εἰρήνης, Αἰόλου, Ἀθῆναι, θὰ τελεσθῇ τὸ 40ήμερον μνημόσυνον τοῦ κοιμηθέντος ὁμογαλάκτου ἀδελφοῦ καὶ Μέλους τῆς Ἑστίας μας ’Αρχιεπισκόπου Αὐστραλίας κυροῦ Στυλιανού. 

Τὸ Δ.Σ. τῆς Ἑστίας Θεολόγων Χάλκης, δέεται τοῦ Κυρίου, ὃπως ἀναπαύσῃ  τὴν ψυχὴν αὐτοῦ, τάξῃ δὲ αὐτόν ἐν τῇ χορείᾳ των ἁγίων Αὐτοῦ. Αἰωνία είη ἡ μνήμη αὐτοῦ.


Our News