Παράρτημα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κατάλογος τῶν ὀνομάτων τῶν ἐν τῆ ζωή κληρικῶν ἀποφοίτων τῆς κατά Χάλκην Θεολογικῆς Σχολῆς, οἱ ὁποῖοι διακονοῦν τήν Ἐκκλησίαν ἀνά τόν κόσμον σήμερον (1994), καί τοῦ ἔτους τῆς ἀποφοιτήσεως αὐτῶν ἐκ τῆς Σχολῆς.

Ἱεράρχαι

Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον

 • Ἡ Α. Θ. Π. Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος (Ἀρχοντώνης), 1961
 • Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Χαλκηδόνος κ. Ἰωακείμ (Νεραντζούλης), 1966
 • Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πέργης κ. Εὐάγγελος (Γαλάνης), 1953
 • Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Θεοδωρουπόλεως Γερμανός (Ἀθανασιάδης), 1954
 • Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἡλιουπόλεως καί Θείρων κ. Ἀθανάσιος (Παπᾶς), 1959
 • Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Τρανουπόλεως κ. Γερμανός (Χαβιαρόπουλός), 1954
 • Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μετρῶν καί Ἀθύρων κ. Θεόκλητος (Ρόκας), 1964
 • Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Τυάνων κ. Φίλιππος (Καπετανίδης), 1964
 • Ὁ Πανιερ. Μητροπολίτης Σελευκείας κ. Κύριλλος (Δραγούνης), 1967
 • Ὁ Πανιερ. Μητροπολίτης Λαοδικείας κ. Ἰάκωβος (Σωφρονιάδης), 1970
 • Ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Ἀπαμείας κ. Βασίλειος (Παπαδόπουλος), 1957

Ἐκκλησία Κρήτης

 • Ὁ Σέβ. Μητροπολίτης Γορτύνης καί Ἀρκαδίας κ. Κύριλλος (Κυπριωτάκης), 1961
 • Ὁ Σέβ. Μητροπολίτης Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Εἰρηναῖος (Ἀθανασιάδης), 1957

Μητροπόλεις Δωδεκανήσου

 • Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ρόδου κ. Απόστολος (Διμέλης), 1956
 • Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καρπάθου καί Κάσου κ. Ἀμβρόσιος (Λαυριώτης - Παναγιωτίδης), 1962

Ἀρχιεπισκοπή Ἀμερικῆς

 • Ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Ὀλύμπου κ. Ἄνθιμος (Δρακωνάκης), 1956
 • Ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Ἁγίου Φραγκίσκου κ. Αντώνιος (Γεργιανάκης), 1960
 • Ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Πίττσμπουργκ κ. Μάξιμος (Ἀγιωργούσης),1957

Ἀρχιεπισκοπή Αὐστραλίας

 • Ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Αὐστραλίας κ. Στυλιανός (Χαλκιανάκης),1958
 • Ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Δέρβης κ. Ἰεζεκιήλ (Κεφάλας), 1962

Ἀρχιεπισκοπή Θυατείρων

 • Ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Ζηνουπόλεως κ. Ἀρίσταρχος (Μαυράκης),1955
 • Ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Νύσσης κ. Ἐλευθέριος (Κατσαϊτης), 1962.

Ἱερά Μητρόπολις Γαλλίας

 • Ό Σεβ. Μητροπολίτης Γαλλίας κ. Ἰερεμίας (Καλλιγιώργης), 1959

Ἱερά Μητρόπολις Γερμανίας

 • Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γερμανίας κ. Αὐγουστῖνος (Λαμπαρδάκης),1960
 • Ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Ἀρίστης κ. Βασίλειος (Τσοπανάς), 1963

Ἱερά Μητρόπολις Βελγίου

 • Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Βελγίου κ. Παντελεήμων (Κοντογιάννης), 1957
 • Ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Εὐμενείας κ. Μάξιμος (Μαστίχης), 1958

Ἱερά Μητρόπολις Σουηδίας

 • Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σουηδίας κ. Παῦλος (Μενεβίσογλου), 1958

Ἱερά Μητρόπολις Ἐλβετίας

 • Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἐλβετίας κ. Δαμασκηνός (Παπανδρέου),1959
 • Ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Λαμψάκου κ. Μακάριος (Παυλίδης), 1963

Ἱερά Μητρόπολις Ἰταλίας

 • Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἰταλίας κ. Σπυρίδων (Παπαγεωργίου), 1966
 • Ὁ Θεοφ. Επίσκοπος Κρατείας κ. Γεννάδιος (Ζερβός), 1961

Πατριαρχεῖον Ἀλεξανδρείας

 • Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κεντρώας Ἀφρικῆς κ. Τιμόθεος (Κοντομέρκος), 1955
 • Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Νουβίας κ. Διονύσιος (Χατζηβασιλείου),1955
 • Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Έρμουπόλεως κ. Παῦλος (Μηνᾶς), 1965

Πατριαρχεῖον Ἀντιοχείας

 • Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Τριπόλεως καί Χώρας κ. Ἠλίας (Σαλίμπα),1957
 • Ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Ἀπαμείαςκ. Ἠλίας (Νέζμ), 1958
 • Ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Σαλαμίας κ. Σέργιος (Ἄμπατ), 1956

Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων

 • Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σεβαστείας κ. Κορνήλιος (Ροδουσάκης),1963
 • Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἰορδάνου κ. Παλλάδιος (Ἀντωνίου), 1964

Ἐκκλησία Ελλάδος

 • Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως κ. Διονύσιος (Λαδόπουλος), 1965
 • Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Περιστερίου κ. Χρυσόστομος (Ζαφείρης),1960
 • Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἰερισσοῦ, Ἀρδαμερίου καί Ἁγίου Ὄρους κ. Νικόδημος (Άναγνώστου), 1955
 • Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σερρῶν καί Νιγρίτης κ. Μάξιμος (Ξύδας),1964
 • Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυτιλήνης, Έρεσσοῦ καί Πλωμαρίου κ. Ιάκωβος (Φραντζής), 1966

Σχολάζοντες Ἐπίσκοποι

 • Ὁ Θεοφ. Θεουπόλεως κ. Παντελεήμων (Σκλάβος) 1958 (ἐν Θεσσαλονίκῃ)
 • Ὁ Θεοφ. Ροδοστόλου κ. Χρυσόστομος (Ἀναγνωστόπουλος - Λαυριώτης) 1957 (ἐν Ἁγίω Ὄρει)
 • Ὁ Θεοφ. Χριστιανουπόλεως κ. Παῦλος (Λάϊος) 1962 (ἐν Αὐστραλία)

Πρεσβύτεροι

Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον

 • Ό Μ. Κατηχητής κ. Παναγιώτης Θεοδωρίδης, 1951
 • Ὁ Οἰκονόμος κ. Νικόλαος Πετροπέλλης, Ἀρχειοφύλαξ, 1954

Ἐκκλησία Κρήτης

 • Ἀρχιμ. Χρυσόστομος Μαραγκουδάκης (1958)
 • Ὁ Πρωτοπρ. Παῦλος Κουμαρτζής (1958)
 • Ὁ Πρωτοπρ. Ἀντώνιος Παπαδημητρίου (1962)
 • Ὁ Πρωτοπρ. Γεώργιος Μεντιδάκης (1962)
 • Ὁ Πρωτοπρ. Ἐμμανουήλ Δασκαλάκης (1964)
 • Ὁ Πρωτοπρ. Μιχαήλ Κανιαδάκης (1966)
 • Ὁ Πρωτοπρ. Γεώργιος Σωμαράκης (1960)

Μητροπόλεις Δωδεκανήσου

 • Ὁ Ἀρχιμ. Βενέδικτος Νικήτας (1956) (Ρόδος)
 • Ὁ Ἀρχιμ. Ἐμμανουήλ Ἀλευροφᾶς (1958) (Κάλυμνος)
 • Ὁ Πρωτοπρ. Ἰωάννης Χαλκίτης (1957) (Κάλυμνος)
 • Ὁ Ἀρχιμ. Ἀμφιλόχιος Τσοῦκος (1963) (Ρόδος)

Ἀρχιεπισκοπή Ἀμερικῆς

 • Ὁ Πρωτοπρ. Κωνσταντῖνος Χαλκιάς (1955)
 • Ὁ Πρωτοπρ. Γεώργιος Δημόπουλος (1957)
 • Ὁ Πρωτοπρ. Κωνσταντῖνος Ξηρουχάκης (1957)
 • Ὁ Πρωτοπρ. Γεώργιος Παπαϊωάννου (1957)
 • Ὁ Ἀρχιμ. Χρύσανθος Ζώης (1958)
 • Ὁ Πρωτοπρ. Γεώργιος Καλούδης (1958)
 • Ὁ Ἀρχιμ. Ἰάκωβος Κλήμης (1960)
 • Ὁ Πρωτοπρ. Χρυσόστομος Μανιουδάκης (1960)
 • Ὁ Πρωτοπρ. Θεοφάνης Νακόπουλος (1961)
 • Ὁ Πρωτοπρ. Νικόλαος Κατσούλης (1961)
 • Ὁ Πρωτοπρ. Ευστάθιος Μυλωνάς (1962)
 • Ὁ Πρωτοπρ. Θωμᾶς Τσεβάς (1962)

Ἀρχιεπισκοπή Θυατείρων

 • Ὁ Ἀρχιμ. Παντελεήμων Κουλούρης (1958)
 • Ὁ Πρωτοπρ. Σωτήριος Παναγιωτόπουλος (1963)

Ἱερά Μητρόπολις Γερμανίας

 • Ὁ Πρωτοπρ. Βασίλειος Ζάγκας (1961)
 • Ὁ Πρωτοπρ. Ἰωάννης Τσιτσιρίδης (1963)
 • Ὁ Πρωτοπρ. Ἀλέξανδρος Τζατζάνης (1965)
 • Ὁ Οἰκονόμος Μιχαήλ Σαρρῆς (1965)
 • Ὁ Πρωτοπρ. Κωνσταντῖνος Δρακωνάκης (1966)

Ἱερά Μητρόπολις Βελγίου

 • Ὁ Πρωτοπρ. Ἰωακείμ Λημνιούδης (1960)

Ἱερά Μητρόπολη Ἑλβετίας

 • Ὁ Οἰκονόμος Ἀλέξανδρος Ἰωσηφίδης (1962)
 • Ὁ Πρωτοπρ. Ἐμμανουήλ Σημανδηράκης (1963)
 • Ὁ Πρωτοπρ. Ἰγνάτιος Παπαδέλλης (1962)

Αὐτοκέφαλος Ἐκκλησία Κύπρου

 • Ὁ Ἀρχιμ. Διονύσιος Παπαχριστοφόρου (1965)

Αὐτοκεφαλος Ἐκκλησία Ἑλλάδος

 • Ὁ Ἀρχιμ. Ἐμμανουήλ Κομπής (1957)
 • Ὁ Ἀρχιμ. Θεοφύλακτος Μαρινάκης (1957)
 • Ὁ Ἀρχιμ. Σεραφείμ Κανδύλης (1958)
 • Ὁ Ἀρχιμ. Κωνσταντῖνος Παπαδάκης (1958)
 • Ὁ Ἀρχιμ. Ναυκράτιος Τσουλκανάκης (1959)
 • Ὁ Πρωτοπρ. Πολύευκτος Σελιάχας (1959)
 • Ὁ Πρωτοπρ. Δημήτριος Πιλάτης (1962)
 • Ὁ Ἀρχιμ. Πατρίκιος Καλεώδης (1963)
 • Ὁ Πρωτοπρ. Κυριακός Τσουρός (1963)
 • Ὁ Ἀρχιμ. Στέφανος Σαχπελίδης (1963)
 • Ὁ Πρωτοπρ. Γαβριήλ Ἀνδρέου (Τζιζμετζόγλου) (1964)
 • Ὁ Πρωτοπρ. Δημήτριος Μήτσης (1964)
 • Ὁ Ἀρχιμ. Καλλίνικος Πίππας (1964)
 • Ὁ Πρωτοπρ. Γεώργιος Λιαδης (1964)
 • Ὁ Ἀρχιμ. Ἀμβρόσιος Πασβούρης (1965)
 • Ὁ Ἀρχιμ. Χρυσόστομος Ξυνός (1966)
 • Ὁ Ἀρχιμ. Νικόδημος Κουτζαμπάσης (1966)
 • Ὁ Πρωτοπρ. Μιχαήλ Σεβαστόπουλος (1969)

Μόνιμος Ἀντιπροσωπεία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου παρά τῇ ἐν Γενεῃ ἕδρα τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν

 • Ὁ Μ. Πρωτοπρεσβύτερος κ. Γεώργιος Τσέτσης (1960)

Ἅγιον Ὀρος

 • Ὁ Ἀρχιμ. Ἰωακείμ Καραχρῆστος( 1963)

Κατά τήν Τετάρτην περίοδον τῆς λειτουργίας τῆς Σχολῆς (1951-1971 τό Καθηγητικόν Σῶμα τοῦ θεολογικοῦ Τμήματός της ἀπήρτιζον οἱ κάτωθι:

 • Ἰωάννης Παναγιωτίδης (1924 - 1962)
 • Γεώργιος Ἀναστασιάδης, Μέγ. Οἰκονόμος (1939 - 1971),
 • Ἐμμανουήλ Φωτιάδης (1939 - 1971)
 • Ἀριστείδης Πασαδαϊος (1947 - 1971)
 • Βασίλειος Ἀναγνωστόπουλος (1950 - 1971)
 • Χρυσόστομος Κωνσταντινίδης, Διάκ., Πρεσβ., Μητροπολίτης Μύρων (1951 - 1971) νΰν Μητροπολίτης Γέρων Ἐφέσου
 • Μάξιμος Ρεπανέλλης, Διάκ., Πρεσβ., Μητροπολίτης Σταυρουπόλεως ἀπό 1955. Σχολάρχης τῆς Σχολῆς (1950 - 1971)
 • Κωνσταντῖνος Καλλίνικος (1951 - 1971)
 • Βασίλειος Σταυρίδης (1951 - 1971)
 • Ἰάκωβος Τενεδιός, Διάκ. (1962 - 1964)
 • Ἀθανάσιος Παπάς, Διάκ. (1965 - 1971) νῦν Μητροπολίτης Ἥλιου πόλεως καί Θείρων
 • Κωνσταντῖνος Χαρισιάδης, Ἀρχιμ. (1966 - 1971) νῦν Μητροπολίτης Δέρκων

Κατάλογος ἀποφοίτων της Τετάρτης περιόδου τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Χάλκης, (1951-1971) οἱ ὁποῖοι κατέλαβον καθηγητικάς θέσεις εἰς πανεπιστημιακάς Θεολογικάς καί ἂλλας Σχολάς. Ἀναφέρονται κατά σειράν ἀποφοιτήσεώς των ἐκ τῆς Σχολῆς:

 • Ὁ Ἐλλογ. κ. Ἰωάννης Παναγόπουλος, καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ἀποφ. 1961
 • Ὁ Ἐλλογ. κ. Ἀπόστολος Γλαβίνας, καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ἀπόφ. 1963
 • Ὁ Ἐλλογ. κ. Χρῆστος Βάντσος, καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ἀπόφ. 1963
 • Ὁ Ἐλλογ. κ. Σωτήριος Βαρναλίδης, καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ἀπόφ. 1964
 • Ὁ Ἐλλογ. κ. Θεόδωρος Νικολάου, καθηγητής εἰς τό Ἰνστιτοῦτον Ὀρθοδόξου Θεολογίας τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Μονάχου, ἀπόφ. 1965
 • Ὁ Ἐλλογ. κ. Γρηγόριος Λαρεντζάκης, καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Γκράτς (Αὐστρία), ἀπόφ. 1965
 • Ὁ Ἐλλογ. κ. Εὐστράτιος Ζεγκίνης, ἀναπληρωτης καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ἀπόφ. 1965
 • Ὁ Ἐλλογ. κ. Νικόλαος Ξεξάκης, ἐπίκουρος καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ἀπόφ. 1965
 • Ὁ Ἐλλογ. κ. Κωνσταντῖνος Πάτελος, ἐπίκουρος καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου, ἀπόφ. 1965
 • Ὁ Ἐλλογ. κ. Κωνσταντῖνος Δεληκωσταντῆς, ἀναπληρωτης καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ἀπόφ. 1970

Οἱ ἐν τῇ ζωῇ καί ἐν τῇ διακονία σήμερον τῆς Ἐκκλησίας ἀπόφοιτοι Ἱεράρχαι τῆς Τρίτης περιόδου τῆς Σχολῆς (1923-1951):

 • Ἡ Α. Μακαριότης ὁ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας Παρθένιος (Κοϊνίδης), 1939
 • Ὁ Σεβ. Γέρων Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς κ. Ἰάκωβος (Κουκούζης), 1934
 • Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κασανδρείας κ. Συνέσιος (Βισβίνης), 1936
 • Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κώου κ. Αἰμιλιανός (Ζαχαρόπουλος), 1936
 • Ὁ Σέβ. Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Δαμασκηνός (Παπαχρήστου), 1937
 • Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ροδοπόλεως κ. Ἱερώνυμος (Κωνσταντινίδης), 1939
 • Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σάο Πάολο Ἰγνάτιος (Φερζλή), 1939,
 • Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πριγκηποννήσων κ. Συμεών (Ἁμαρύλιος), 1940
 • Ὁ Σεβ. Γέρων Μητροπολίτης Ἐφέσου κ. Χρυσόστομος (Κωνσταντινίδηςς), 1941
 • Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κολωνείας Γαβριήλ (Πριμετίδης), 1941
 • Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σηλυβρίας Αιμιλιανός  (Τιμιάδης), 1941
 • Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Νέας Ζηλανδίας κ. Διονύσιος (Ψιάχας), 1941
 • Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Φώτιος (Σαββαΐδης),1945
 • Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Λύστρων κ. Καλλίνικος (Ἀλεξανδρίδης), 1949
 • Ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Πατάρων κ. Εἰρηναῖος (Βασιλείου), 1949
 • Ὁ Σέβ. Μητροπολίτης Δέρκων κ. Κωνσταντῖνος (Χαρισιάδης), 1950

Οἱ ἐν τῇ ζωῇ καί ἐν τῇ διακονίᾳ τῆς Ἐκκλησίας σήμερον ἀπόφοιτοι Πρεσβύτεροί της Τρίτης περιόδου τῆς Σχολῆς (1923-1951):

 • Ὁ Ἀρχιμ. Πορφύριος Μαρινάκης (1933)
 • Ὁ Ἀρχιμ. Κωνσταντῖνος Πλακωτάρης (1935)
 • Ὁ Πρωτοπρ. Νικόλαος Παπαγεωργίου (1938)
 • Ὁ Ἀρχιμ. Ἄγγελος Ραφαηλίδης (1941)
 • Ὁ Πρωτοπρ. Κωνσταντῖνος Ἀνδρέου (1941)
 • Ὁ Ἀρχιμ. Ἰωακείμ Γιαλοΰρης (1942)
 • Ὁ Ἀρχιμ. Θεοφάνης Μαρκουλάκης (1945)
 • Ὁ Πρωτοπρ. Νικόλαος Ἴωσηφιδης (1947)
 • Ὁ Πρωτοπρ. Δημήτριος Δημητριάδης (1947)