Προσκυνηματική επίσκεψη στη Σχολή (2013)

Προσκυνηματική επίσκεψη στη Σχολή (2013)

Καί φέτος ξανά, ὅπως κάθε χρόνο, τό χρέος πρός τήν Τροφό Σχολή καί ὁ πόθος τῆς ἀναβίωσης  τῆς κοινοβιακῆς ζωῆς τῶν μαθητικῶν τους χρόνων ὁδήγησε πάλι τά βήματα τῶν  ἀποφοίτων τῆς Σχολῆς, μελῶν τῆς Ἑστίας Θεολόγων Χάλκης  στό Λόφο τῆς Ἐλπίδας.