Προσκυνηματική επίσκεψη στη Σχολή (2007)

Μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τῆς Ἁγίας Τριάδος, ομάδα Μελῶν τῆς Ἑστίας πραγματοποίησε προσκυνηματική ἐπίσκεψη στήν Θεολογική Σχολή Χάλκης ἀπό 25 ἓως 31 Μαῒου 2007.

Μοναδική καί ἀνεπανάληπτη! Σ’αὐτές τίς δύο λέξεις θά μποροῦσε νά συγκεντρωθεῖ ἡ ἱεραποδημία-προσκύνημα στήν Τροφό Σχολή, πού πραγματοποίησε ὁμάδα μελῶν τῆς Ἑστίας μέ ἐπικεφαλῆς τόν Πρόεδρό της, σεβαστό καθηγητή κ. Βασίλειο Ἀναγνωστόπουλο. Καί εἶναι ἀλήθεια ὃτι ξεκινώντας γι’ αὐτή τήν ἐπίσκεψη-διαμονή στή χαλκίτιδα Μητέρα, προσδοκούσαμε ὃλοι μας ἀναθυμήματα καί συγκινήσεις παλαιῶν ἡμερῶν καί ἀναβίωση γόνιμων ἐμπειριῶν, πού σφράγισαν τή ζωή μας καί νοημάτισαν τό εἶναί μας κατά τά ἒτη τῆς μαθητείας μας στό λόφο τῆς Ἐλπίδας. Ὃμως ἡ πραγματικότητα πού ζήσαμε τίς ἓξι αὐτές ἡμέρες, ὑπερέβη, στ’ ἀλήθεια, κάθε προσδοκία… Ἂς πάρουμε ὃμως τό ὁδοιπορικό μας ἀπό τήν ἀρχή.