Τιμή για την 25ετή προσφορά στην Εστία του προέδρου κ. Βασιλείου Αναγνωστόπουλου

Στό πλαίσιο τῆς πασχάλιας σύναξης τῶν Ὁμογαλάκτων Ἀδελφῶν, ὓστερα ἀπό ἀπόφαση τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἒλαβε χώρα εἰδική ἐκδήλωση πρός τιμή τοῦ Πρόεδρου τῆς Ἑστίας κ. Βασιλείου Ἀναγνωστοπούλου, Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Χάλκης γιά τήν συμπλήρωση εἰκοσιπενταετοῦς θητείας ὡς Προέδρου τῆς Ἑστίας τήν πολύτιμη προσφορά του πρός τήν Ἑστία καί τήν Σχολή.

Ἐκ μέρους τοῦ Δ.Σ. μίλησε ὁ Γ. Γραμματέας αὐτοῦ κ. Κωνσταντῖνος Γιοκαρίνης, ἀναφερθείς στήν πολύπλευρη πολυετῆ συμβολή τοῦ κ. Ἀναγνωστοπούλου γιά τήν ἐπίτευξη τῶν σκοπῶν τῆς Ἑστίας.