Επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχου στην Εστία

Ἀναμνηστική φωτογραφία

Μετά τή Θ. Λειτουργία, στά προπύλαια τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγ. Σπυρίδωνος Παγκρατίου ἡ Α.Θ.Π. ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος μετά τῶν Μελῶν τῆς Ἑστίας, ὁμογαλάκτων ἀδελφῶν, φωτογραφήθηκαν σέ ἀνάμνηση τῆς ἱστορικῆς καί τιμητικῆς γιά τήν Ἀδελφότητα ἐπισκέψεως τοῦ Προκαθημένου τῆς Ὀρθοδοξίας.