Επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχου στην Εστία

Ἡ κοπή τῆς βασιλόπιττας στά Γραφεῖα τῆς Ἑστίας Θεολόγων Χάλκης

Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος, μετά τή Θ. Λειτουργία μετέβη στήν ἓδρα τῆς Ἑστίας, γιά πρώτη φορά ἀπό τῆς ἀναρρήσεώς του στόν Πατριαρχικό Θρόνο τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ὃπου παρουσίᾳ τῶν Μελῶν τῆς Ἑστίας εὐλόγησε τή βασιλόπιττα καί τή διένειμε στούς ὁμογαλάκτους ἀδελφούς τους.