Προσκυνηματική επίσκεψη στη Σχολή (2012)

Προσκυνηματική επίσκεψη στη Σχολή (2012)

Πραγματοποιήθηκε γιά μιά ἀκόμη φορά καί ἐφέτος ἡ ἕκτη κατά σειρά προσκυνηματική ἐπίσκεψη τῶν ὁμογαλάκτων ἀδελφῶν, μελῶν τῆς Ἑστίας μας στή Μητέρα Θεολογική Σχολή Χάλκης.
Τήν πρώτη ἡμέρα τῆς ἀφίξεώς τους στή Σχολή (1-6-2012) συνῆλθαν ἐπί τό αὐτό μετά ἀπό πρόσκληση καί μέ τήν παρουσία τοῦ Προέδρου τῆς Ἑστίας κ. Βασιλείου Ἀναγνωστοπούλου.

Ἡ συγκίνηση ὅλων κατά τήν πρώτη αὐτή συνάντηση ἦταν ἐμφανής στά πρόσωπά τους. Γιά ἄλλη μιά φορά ἀκόμη βρέθηκαν συγκεντρωμένοι κάτω ἀπό τή φιλόξενη στέγη τοῦ κοινοῦ δικοῦ τους σπιτιοῦ καί ἀντάλλαξαν ἀπόψεις γιά τή διαμονή τους στη Σχολή.
Ὁ κ. Ἀναγνωστόπουλος σκιαγράφησε τό πρόγραμμα πού θά ἀκολουθήσουν κατά τίς ἡμέρες πού ὅλοι μαζί θά ζήσουν τή φιλοξενία τῆς Σχολῆς καί τούς ἐνημέρωσε γιά τίς τελευταῖες δραστηριότητες τῆς Ἑστίας.

Μέ ἀφορμή τή συμπλήρωση ἑξήντα χρόνων ἀπό τήν ἵδρυση τῆς Ἐστίας ἀναφέρθηκε στούς ἱδρυτές της, τόν ἀείμνηστο Πατριάρχη Ἀθηναγόρα καί τόν Ἀριστοτέλη Κωνσταντινίδη καί ὑπεγράμμισε μέ λιτό, ἀλλά μεστό περιεχομένου λόγο τήν προσφορά τῆς Ἀδελφότητος ἀπό τῆς ἱδρύσεώς της καί ἑξῆς στή Σχολή. Τό πλούσιο ἐκδοτικό ἔργο τῆς Ἑστίας ὑπῆρξε οὐσιαστικά καί πρωτίστως ἡ δραστηριότητα ἐκείνη πού ἔκανε αἰσθητή τήν δυναμική παρουσία της στήν ἐπιστημονική καί πνευματική Κοινότητα. Ὁμιλῶν μάλιστα γιά τίς ἐκδόσεις τῆς Ἑστίας ἀναφέρθηκε στήν μόλις περατωθεῖσα ἐκδοτική δραστηριότητά της, ἡ ὁποία εἶναι ἡ προσφορά τοῦ φωτογραφικοῦ Λευκώματος τῆς Σχολῆς καί τῆς Ἑστίας.

No images found.

Δέν παρέλειψε νά ἐνημερώσει τούς παρισταμένους καί γιά τά οἰκονομικά τῆς Ἑστίας καί τούς τρόπους μέ τούς ὁποίους ἀντιμετωπίζει αὐτοῦ τοῦ εἴδους τά προβλήματα καί τίς ὑποχρεώσεις.

Ἐξέφρασε τήν πεποίθησή του, ὅτι, ἀπό τό 1952 ἔτους τῆς ἱδρύσεως τῆς Ἑστίας Θεολόγων Χάλκης, ἐπί ὁλόκληρη ἑξηκονταετία εἶχε μία πλούσια προσφορά μέ τήν ὁποία ἀνταποκρίθηκε πλήρως στούς ὁραματισμούς τῶν ἱδρυτῶν της καί ὑπεγράμμισε ὅτι, τά τελευταῖα 40 χρόνια, κατά τά ὁποῖα ἡ Σχολή ἔχει προκαλέσει παγκόσμια συγκίνηση μέ τήν σιωπή της, ἡ Ἑστία εἶναι στό πλευρό της μέ τήν ἀγωνία πού ταιριάζει νά συνέχει τά πνευματικά της τέκνα.

Ἀπό τήν ἑπομένη, ἡμέρα, Σάββατο (2-6-20120), ἄρχισε ἡ γνωστή σέ ὅλους ζωή τῆς Σχολῆς μέ τούς κανονικούς ἐκκλησιασμούς, τήν κοινή τράπεζα καί τούς περιπάτους στόν παραδεισένιο κῆπο τῆς Σχολῆς.

Τό ψυχοσάββατο τελέσθηκε Θεία Λειτουργία καί τήν ἴδια μέρα πραγματοποιήθηκε ἡ πρώτη συνάντηση τῶν ἀποφοίτων μέ τόν νέο Ἡγούμενο τῆς Μονῆς καί μέλλοντα Σχολάρχη, ὅταν ἡ Σχολή ἐπαναλειτουργήσει. Ἡ πρώτη αὐτή συνάντηση ὑπῆρξε ἰδιαίτερα θερμή, ἀλλά καί συγκινητική. Οἱ ἀπόφοιτοι προσκυνητές συνάντησαν στό πρόσωπο τοῦ Σεβ. Μητροπολίτη Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου ἕνα λόγιο (Καθηγητή παν/μίου) προσηνή, σεμνό καί γλυκομίλητό πνευματικό ἄνθρωπο καί κληρικό. Ἰδιαίτερη ἐντύπωση προκάλεσε σέ ὅλους τό ὅραμα πού ἔχει γιά τό μέλλον τῆς Σχολῆς, ὅπως τό περιέγραψε ὁ ἴδιος γεμάτος προσμονή καί ἐλπίδες.

Ὁ Πρόεδρος κ. Ἀναγνωστόπουλος ἐξέφρασε στό νέο Ἡγούμενο καί μέλλοντα Σχολάρχη τά θερμά συγχαρητήρια ὅλων γιά τήν ἀνάληψη τῶν καθηκόντων του καί τή νέα διακονία του. Τόν διαβεβαίωσε ὅτι ὅλοι οἱ Χαλκίτες ἔχουν ἀπεριόριστη ἐμπιστοσύνη στήν ἐπιλογή τοῦ Πατριάρχου καί, ὅτι ἡ Ἑστία θά βρίσκεται πάντοτε στό πλευρό του εὐγνωμονοῦσα γιά τούς στόχους καί τούς ὁραματισμούς του καί γιά τίς προσπάθειες πού καταβάλλει γιά τήν πραγματοποίησή τους. Συγκινητική ὑπῆρξε ἡ στιγμή κατά τήν ὁποία ὁ Πρόεδρος διαβεβαίωσε τόν νέο Ἡγούμενο, ὅτι, ἄν καί δέν μαθήτευσε στή Σχολή,γιά ὅλους τούς Χαλκίτες θεωρεῖται πλέον ἰσότιμος καί πρό πάντων προσφιλής Χαλκίτης, ἐφ’ ὅσον ἔχει βαπτισθεῖ στήν πνευματική κολυμβήθρα, πού συνιστᾶ ἡ ἐπιλογή τοῦ Παναγιωτάτου. Καί ἀφοῦ, βεβαίως, προηγουμένως καί ἐπί χρόνον ἱκανόν ἐγαλουχήθη στό περιβάλλον τοῦ Πατριαρχείου κατά τά δεκαεπτά ἔτη τῆς ἐκκλησιαστικῆς του διακονίας καί δή ἀπό τῆς θέσεως τοῦ Ἀρχιγραμματέως.

Τήν Κυριακή (3-6-2012), ἑορτή τῆς Πεντηκοστῆς λειτούργησε ὁ Ἡγούμένος τῆς Μονῆς Σεβ. Μητροπολίτης Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος καί ἔψαλαν δύο χοροί, τούς ὁποίους συγκρότησαν οἱ ἀπόφοιτοι τῆς Σχολῆς στό οἰκεῖο κλῖμα τῆς λατρευτικῆς κατάνυξης καί ἱεροπρέπειας. Τό παραδοσιακό ὕφος τῆς ψαλμωδίας τῶν χορῶν ἀναβίωσε μνῆμες ἀειμνήστων Πρωτοψαλτῶν τοῦ Πατριαρχείου καί μουσικοδιδασκάλων τῆς Σχολῆς τοῦ Κωνταντίνου Πρίγγου καί τοῦ Βασιλείου Ἰωαννίδη.

Μετά τή Θ. Λειτουργία ἀκολούθησε ὁ Μ. Ἑσπερινός τῆς Πεντηκοστῆς κατά τόν ὁποῖο ἀναγνώσθηκαν ἀπό τόν Ἅγιο Προύσης οἱ εὐχές τίς γονυκλισίας, μέ τούς πιστούς γονατιστούς πάνω σέ φύλλα καρυδιᾶς (παράδοση αἰώνων).

Κατά τή διάρκεια τοῦ γεύματος στήν κοινή Τράπεζα τῆς Σχολῆς, σύμφωνα μέ τήν παράδοση, ὁ ἐκ Θάσου ἀπόφοιτος τῆς Σχολῆς Ἰωάννης Βαρδαβούλιας ἀνέγνωσε ἀποσπάσματα ἀπό τίς Διδαχές τοῦ Ἠλία Μηνιάτη.

Τήν ἑπόμενη, ἡμέρα Δευτέρα, (4-6-2012), ἑορτή τῆς Ἁγίας Τριάδος, πανήγυρη τῆς Ἱ. Μονῆς, τελέσθηκε ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου, Προηγουμένου τῆς Μονῆς τῆς Ἁγ. Τριάδος, ἐν μέσῳ πολυπληθοῦς ἐκκλησιάσματος, προσκυνητῶν ἀπό τήν Πόλη καί τά Πριγκηπόννησα.

Ἐπακολούθησε δεξίωση στό Συνοδικό τῆς Μονῆς κατά τήν ὁποία μίλησε ὁ ¨Ἡγούμενος, Σεβ. Μητροπολίτης Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος. Μετά τόν ἑόρτιο χαιρετισμό του πρός τούς παρισταμένους προσκυνητές, ἀναφέρθηκε μέ ἐνθουσιώδη καί πειστικό λόγο στούς στόχους καί τούς ὁραματισμούς του γιά τήν ἐπαναλειτουργία τῆς Σχολῆς.

Ἄξια μνείας εἶναι ἡ ἀναφορά τοῦ Σεβασμιωτάτου στήν πιστή διαφύλαξη τῆς ὑπεραιωνόβιας παράδοσης τῆς Σχολῆς ὡς ἀπαράβατης παρακαταθήκης καί ἐκφαντορικῆς συνιστώσας τῆς ἰδιοπροσωπίας της. Ἀπηύθυνε μάλιστα ἔκκληση πρός ὅλους τούς ἀποφοίτους τῆς Σχολῆς νά συμβάλουν στή διατήρησή της, μέ ἐπισημάνσεις καί ὑπομνήσεις, ὥστε τό «πνεῦμα» τῆς Σχολῆς νά διασωθεῖ στό πλαίσιο τῶν νέων δεδομένων τῆς λειτουργίας της.


Κατακλείοντας τήν ὁμιλία του ἀναφέρθηκε στήν Ἑστία Θεολόγων Χάλκης καί τή συμβολή της στήν κάλυψη λειτουργικῶν ἀναγκῶν τῆς Σχολῆς καί τήν σημαντική θεολογική παρουσία καί μαρτυρία τῆς Σχολῆς διά τῶν ἀποφοίτων της κατά τήν τεσσαρακονταετῆ σιωπή της.
«Τέλος, προσέθεσε, εὐχαριστῶ τὸν Ἐντιμολογιώτατον κ. Βασίλειον Ἀναγνωστόπουλον, Πρόεδρον τῆς Ἑστίας Θεολόγων Χάλκης, ὡς καὶ πάντα τὰ παρόντα ἐκ τῶν μέλῶν αὐτῆς, τόσον διὰ τὴν ἀδιάκοπον προσοχὴν καὶ τὴν μέριμναν τὴν ὁποίαν ἐπιδεικνύουν διά τὰς ἀνάγκας καὶ τὴν πορείαν τῆς Σχολῆς, ὅσον καὶ διὰ τὴν ἐφετεινὴν παρουσίαν καὶ διαβίωσιν αὐτῶν ἐν αὐτῇ κατὰ τὴν πανήγυριν ταύτην, εἰς συνέχισιν λυσιτελοῦς ἀποδειχθείσης παραδόσεως, συμβαλλούσης τὰ μέγιστα εἰς τὴν ἀνανέωσιν τῶν μεταξὺ των δεσμῶν, ἀλλὰ καὶ εἰς μεταλαμπάδευσιν εἰς ἡμᾶς τοὺς νεωτέρους τοῦ ἀναδείξαντος καὶ ἀνακαινίσαντος αὐτοὺς πνεύματός καὶ ἤθους τῆς Χάλκης.

Συγχαίρω δὲ ἰδιαιτέρως διὰ τὴν πρόσφατον ἔκδοσιν τοῦ ἐξαιρέτου Λευκώματος τῆς Σχολῆς περιέχοντος σπανίας φωτογραφίας καὶ δυσεύρετον ὑλικὸν περὶ τὴν ἱστορίαν καὶ τὴν προσφορὰν αὐτῆς».

Ὁ ὁμοτ. Καθηγητὴς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Χάλκης κ. Βασ. Ἀναγνωστόπουλος κατά τήν ἀντιφώνησή του ἐξέφρασε τὴν συγκίνηση ὅλων τῶν ἀποφοίτων τῆς Σχολῆς, γιατί, ὃπως ἀνέφερε: «τηρώντας τήν παράδοση τῶν τελευταίων χρόνων ἢλθαμε κι ἐφέτος προσκυνητές, συμμετέχοντες μέ ἂφατη χαρά καί συγκίνηση στόν λαμπρό κατά πάντα πανηγυρικό ἑορτασμό τοῦ ναϊδίου τῆς Ἱ. Μονῆς τῆς Ἁγ. Τριάδος καί τῆς Σχολῆς μας… Πραγματοποιοῦντες γιά ἓκτη συνεχῆ φορά τήν προσκυνηματική μας ἐπίσκεψη στήν κοινή πνευματική μας Τροφό Σχολή ἐπιθυμοῦμε:

Πρῶτον νά ὑποβάλλομε τά σεβάσματα καί τίς θερμές εὐχαριστίες ἐκ μέρους ὃλων τῶν ὁμογαλάκτων ἀδελφῶν καί μελῶν τῆς Ἑστίας στήν Α.Θ.Π. τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη κ. κ. Βαρθολομαῖο, τόν Μεγάλο καί λίαν προσφιλῆ ὁμογάλακτο ἀδελφό γιά τίς ἀκατάβλητες καί ἂοκνες προσπάθειές του γιά τήν ἐπαναλειτουργία τῆς Σχολῆς καί νά τόν ἐπαναβεβαιώσωμε, ὃτι ἡ συμπαράστασή μας εἶναι ἀμέριστη στούς ἀγῶνες του γιά τήν ἐκπλήρωση τοῦ κοινοῦ ὁράματός μας.

Δεύτερον, νά ἐκφράσωμε τίς θερμές εὐχαριστίες μας πρός τούς σεβαστούς Ἐφόρους τῆς Ἱ. Μονῆς καί Σχολῆς γιά τήν φροντίδα καί τή μέριμνά τους πρός ἐξασφάλιση τῶν ἀναγκαίων προϋποθέσεων γιά τήν κανονική καί ἀπρόσκοπτη λειτουργία των καί τρίτον νά συναντήσωμε τόν νέο Ἡγούμενο τῆς Μονῆς καί νά συζητήσουμε γιά τή συνεργασία τῆς Ἑστίας μας μαζί του, συνεχίζοντες, ὃπως καί μέ τόν λίαν ἀγαπητό προκάτοχό του Μητροπολίτη Γέροντα Δέρκων κ. Ἀπόστολο τή στήριξη καί συμπαράστασή μας στά νέα καθήκοντα, πού τοῦ ἀνέθεσε ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία, τοῦ Ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς ταύτης Μονῆς. Διό, Σεβασμιώτατε Μητροπολίτα Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρε, Ἡγούμενε τῆς Μονῆς κατά τήν ὣρα αὐτή ἐνώπιον τοῦ Πατριαρχικοῦ ἐκπροσώπου, τῆς σεβαστῆς Ἐφορείας τῆς Μονῆς καί τοῦ φιλτάτου συναδέλφου καθηγητοῦ κ. Βασ. Σταυρίδου ἐπιθυμῶ νά σᾶς εὐχαριστήσω γιά τή θερμή ὑποδοχή πού μᾶς ἐπιφυλάξατε… καί νά σᾶς διαβεβαιώσω, ὃτι θά ᾿ εἴμεθα ὡς Ἑστία κοντά σας, συμπαριστάμενοι ὅπου δυνάμεθα καί ἐπιθυμεῖτε, ἀρωγοί στό ἔργο σας ἐπ’ἀγαθῷ τῆς Μονῆς καί τῆς Σχολῆς μας, τῆς ὁποίας τήν Σχολαρχία εὐχόμεθα συντόμως ν’ ἀναλάβετε. Στό σημεῖο δέ αὐτό θά ἢθελα ν’ ἀναφέρω ὅτι ἡ Ἑστία Θεολόγων Χάλκης ἀπό τοῦ διορισμοῦ σας ὑπό τοῦ Πατριάρχου καί τῆς Ἱ. Συνόδου στό διακεκριμμένο ἀξίωμα τοῦ Ἡγουμένου καί μέλοντος Σχολάρχου Σᾶς εἶχε συγκαταριθμήσει στά μέλη τῆς Ἀδελφότητος ὡς ὁμογαλάκτο ἀδελφό.

Κατακλείων, θά ἤθελα νά ἐπισημάνω ὅτι ἡ Ἑστία κατά τήν διάρκεια τῶν σαράντα ἐτῶν τῆς σιωπῆς τῆς Σχολῆς μας προσπάθησε νά διατηρήσει ζωντανή τήν ἐκκλησιαστική καί θεολογική παράδοση τῆς Σχολῆς, πού ἀποτελεῖ τό σημαντικό καί πλούσιο χθές. Ἐσεῖς θά ἐργασθεῖτε γιά τή δημιουργία τοῦ σήμερα μέ βάση τίς σύγχρονες ἐξελίξεις τῆς σύγχρονης ἐπιστημονικῆς ἒρευνας καί προσφορᾶς τῆς ἐπιστήμης τῆς Θεολογίας. Τό δέσιμο τῶν δύο θ’ ἀποτελέσει τή συνέχεια τῆς μεγάλης ἱστορικῆς παράδοσης τῆς Σχολῆς μας».

Ἀκολούθως ὁ Μητροπολίτης Πριγκηποννήσων διεβίβασε τίς εὐχὲς καί τίς εὐλογίες τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, συμμερισθεὶς τὴν αἰσιοδοξία περὶ τῆς ἐν τῷ ἀμέσῳ μέλλοντι ἐπαναλειτουργίας τῆς Σχολῆς.

Τέλος, ὁ Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων κατέκλεισε τή δεξίωσῃ μέ τήν ἐκφωνήσῃ λόγου μεστοῦ θεολογικοῦ περιεχομένου ἀναφερθείς στήν ἑορτή τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί ἔκλεισε τήν ἀναφορά του μέ τή διαβεβαίωση τῆς ἀγαστῆς συνεργασίας Ἐφορείας καί νέου Ἡγουμένου τῆς Μονῆς, ἀναφερθείς στίς καταβαλλόμενες προσπάθειες γιά τήν ἐξασφάλιση τῆς πληρότητας καλυψης τῶν λειτουργικῶν ἀναγκῶν τῆς Σχολῆς.

Μετά τό πέρας τῆς ἐπίσημης δεξίωσης τά μέλη τῆς Ἑστίας μετά τῶν προσκυνητῶν παρεκάθησαν στήν κοινή τράπεζα. Κατά τή διάρκεια τοῦ γεύματος ὁ κ. Κωνσταντῖνος Θερμός, ἀπόφοιτος τῆς Σχολῆς ἐξ Αὐστραλίας ἀνέγνωσε τήν ὁμιλία τοῦ ἱ.Χρυσοστόμου «Περί ὁμοουσίου»» .
Τήν ἑπομένη, ἡμέρα Τρίτη 5-6-2012, οἱ ὁμογάλακτοι Χαλκίτες ἀδελφοί μαζί μέ τόν Πρόεδρο τῆς Ἑστίας κ. Β. Ἀναγνωστόπουλο, τόν καθηγητή κ. Βασίλειο Σταυρίδη καί τόν φιλοξενούμενο στο Πατριαρχεῖο Μητροπολίτη Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομο παρεκάθησαν σέ γεῦμα πού παρέθεσε ὁ Παναγιώτατος στούς ὁμογαλάκτους ἀδελφούς του σέ ἑστιατόριο τῆς Πόλης πλησίον τῆς Ἁγ. Σοφίας καί τῆς Ἁγ. Εἰρήνης.

Κατά τή διάρκεια τοῦ γεύματος, σ’ ἕνα κλίμα συναισθηματικῆς φόρτισης συνάντησης προσφιλῶν προσώπων, ἀναβίωσαν κοινές μνῆμες καί βιώματα. Ὁ Παναγιώτατός κατά τό γεῦμα, ἀφοῦ ἐξέφρασε τήν μεγάλη χαρά του γιά τήν ἐτήσια σύναξή μας, μίλησε γιά θέματα σχετικά μέ τή Σχολή καί τήν ἐπιπόθητη ἐπαναλειτουργία της.

Μέ ἀφορμή τή συμπλήρωση ἑξηκονταετίας ἀπό τῆς ἱδρύσεως τῆς Ἑστίας μας ἐμνήσθη τῶν ἱδρυτῶν αὐτῆς Άριστοτέλη Κωνσταντινίδη καί τοῦ πολιτευτῆ Σταύρου Νικολαίδη ἀποφοίτων τῆς Σχολῆς, ἀνεφέρθη στό ἐπιτελούμενο ἒργο της καί ἰδιαίτερα κατά τήν διάρκεια τῆς ἀναστολῆς τῆς λειτουργίας τῆς Σχολῆς, διά τοῦ ὁποίου κατέστη δυνατή ἡ συνέχιση τῆς θεολογικῆς παρουσίας καί μαρτυρίας αὐτῆς διά τῶν ἀποφοίτων της κατά τήν παρελθοῦσα τεσσαρακονταετία.

Ἀναφερόμενος, εἰδικά, στήν πρόσφατη ἒκδοση τοῦ φωτογραφικοῦ λευκώματος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς καί τῆς Ἑστίας ἐξέφρασε τίς θερμές εὐχαριστίες του γιά τήν τιμητική ἀφιέρωση τοῦ Λευκώματος στήν Παναγιότητά του ἐκ μέρους τῶν ὁμογαλάκτων ἀδελφῶν του, μέ τήν εὐκαιρία τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς ἀμφιε- τηρίδας του.

Ὁ Παναγιώτατος περαίνων τήν ἀναφορά του στήν ἒκδοση τοῦ φωτογραφικοῦ Λευκώματος ἐξέφρασε τήν βαθύτατη ἰκανοποίησή του γιά τήν ἐπιτυχῆ ἐκδοτική προσπάθεια καί τήν πατριαρχική εὐαρέσκειά του πρός τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Ἑστίας γιά τήν προσφορά του.

Τήν ἑπομένη, ἡμέρα Τετάρτη (6-6-2012), τά μέλη τῆς Ἑστίας προσκεκλημένοι τοῦ ἐπί δεκαεξαετία διακονήσαντος τή Σχολή ὡς Ἡγουμένου τῆς Μονῆς Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου ἐπι- σκέφθηκαν αὐτόν στήν ἕδρα τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς του στά Θεραπειά καί ἐν συνεχείᾳ παρεκάθησαν σέ γεῦ- μα πού παρέθεσε ὁ Σεβασμιώτατος σέ ἑστιατόριο τοῦ Βοσπόρου. Ἡ ἐγνωσμένη άγάπη τοῦ Σεβασμιωτάτου γιά τούς ὁμογαλάκτους ἀδελφούς του καί ἡ πολλαχῶς καί πολυτρόπως ἐκδηλωθεῖσα χαρά του δημιούργησαν κλίμα εὐφροσύνης.

Τήν Πέμπτη, 7-6-2012, τά μέλη τῆς Ἑστίας ἐπι- σκέφθηκαν τόν Σεβ. Μητροπολίτη Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβο, ἀγαπητό ὁμογάλακτο ἀδελφό, ὁ ὁποῖος, ὅπως καί κατά παρελθόν ἔτος, τούς δεξιώθηκε στήν ἕδρα τῆς Ἱ. Μητρόπολής του καί ἐν συνεχείᾳ τούς παρέθεσε γεῦμα σέ παραλιακό ἑστιατόριο τῆς Πριγκήπου. Ἡ ἐπίσκεψη ὁλοκληρώθηκε μέ ἕνα περίπατο μέ τίς ἱππήλατες ἅμαξες στά ἀξιοθέατα τῆς πανέμορφης Πριγκήπου.

Τό Σάββατό, 9-6-2012, τελέσθηκε ἀρχιερατική Θεία λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ Ἡγουμένου Σεβ. Μητροπολίτου Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου, στό τέλος τῆς ὁποίας τελέσθηκε 40νθήμέρο μνημόσυνο ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ κοιμηθέντος Διακόνου τῆς Μονῆς π. Δωροθέου, οἰκείου καί λίαν ἀγαπητοῦ στούς ἀποφοίτους τῆς Σχολῆς γιά τήν ἀφοσίωση καί τήν προσφορά του.

Στή δεξίωση πού ἐπακολούθησε ἦταν παρόντες ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἄρτας κ. Ἰγνάτιος, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἐλβετίας κ. Ἰερεμίας, οἱ Θεοφ. Ἐπίσκοποι Λαμψάκου κ. Μακάριος καί Λεύκης κ. Εὐμένιος. Ἡ δεξίωση ἒκλεισε μέ ψαλμωδίες τοῦ ὁμίλου βυζαντινῆς μουσικῆς Θεσσαλονίκης τό «Ἠδύμελον».

ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΞΗ ΤΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

Στή σύναξη τοῦ Ἰουνίου 2012 τῶν μελῶν τῆς Ἑστίας στή Σχολή συμμετεῖχαν οἱ ἑξῆς:
1) Ἀναγνωστόπουλος Βασίλειος
2) Ἀναγνωστόπουλος Νικόλαος
3) Ἀντωνιάδης Πρόδρομος
4) Βαρδαβούλιας Ἰωάννης
5) Βασιλειάδης Ἰσαάκ
6) Γιαννῆς Εὐστάθιος
7) Γλαβίνας Ἀπόστολος
8) Θερμός Κωνσταντῖνος
9) Ἰορδάνογλου Ἀναστάσιος
10)Μπαλκής Μιχαήλ
11) Νούσης Γεώργιος
12) Νούσης Στέφανος Ἀρχιμ.
13) Ξεξάκης Νικόλαος
14) Ποντικάκης Ἀργύριος
15) Πουλῆς Ἀνδρέας
16) Τσούβαλης Χρῆστος
17) Φυντάνης Ἱπποκράτης
18) Χατζούδης Ἰωάννης
19) Ψυλλάκης Νικηφόρος