Προσκυνηματική επίσκεψη στη Σχολή (2013)

Προσκυνηματική επίσκεψη στη Σχολή (2013)

Καί φέτος ξανά, ὅπως κάθε χρόνο, τό χρέος πρός τήν Τροφό Σχολή καί ὁ πόθος τῆς ἀναβίωσης  τῆς κοινοβιακῆς ζωῆς τῶν μαθητικῶν τους χρόνων ὁδήγησε πάλι τά βήματα τῶν  ἀποφοίτων τῆς Σχολῆς, μελῶν τῆς Ἑστίας Θεολόγων Χάλκης  στό Λόφο τῆς Ἐλπίδας.

Ἡ μεγάλη γιορτή τῆς Πεντηκοστῆς καί ὁ πανηγυρισμός τοῦ Ἱ.Ναοῦ τῆς Σχολῆς τῆς Ἁγίας Τριάδος, ὅπου πρωῒ-βράδυ, ἀδιάλειπτα συμπροσεύχονταν κατά τά χρόνια της μαθητείας τους οἱ ἀπόφοιτοι, ἀποτελεῖ γι’ αὐτούς, ἕνα διαρκές προσκλητήριο ἐπανάκαμψης στόν τόπο τῆς ἄσκησης τῆς γνώσης καί τοῦ ἤθους τους.

Ἀπό τήν Παρασκευή τό ἀπόγευμα, μέ ἐπικεφαλῆς τόν δάσκαλό τους, Καθηγητή κ. Βασίλειο Ἀναγνωστόπουλο, Πρόεδρο τῆς Ἑστίας, βρίσκονταν ὅλοι συγκεντρωμένοι κάτω ἀπό τήν πάντα φιλόξενη στέγη τῆς Σχολῆς. Θερμοτατη ἦταν ἡ ὑποδοχή καί τό καλωσόρισμα ἀπό τόν Ἡγούμενο τῆς Μονῆς Σέβ. Μητροπολίτη Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρο στό πρόσωπο τοῦ ὁποίου ἀντανακλοῦσε ὅλη ἡ χαρά τῆς συνάντησής του μέ τούς παλιούς μαθητές τῆς Σχολῆς, πού περιμένει ἀπό ὥρα σέ ὥρα ἀπό στιγμή σέ στιγμή τήν ἀναγγελία τῆς ἐπαναλειτουργίας της.

Τήν ἑπομένη, στήν μυσταγωγία τῶν ἀκολουθιῶν τοῦ Ψυχοσάββατου, ἡ μνημόνευση τῶν ὀνομάτων τῶν ἱδρυτῶν, σχολαρχῶν καί καθηγητῶν τῆς Σχολῆς, παράλληλα μέ τήν ἔκφραση τῆς εὐγνω-μοσύνης, ὑπῆρξε καί αἰτία ἀναδρομῆς στήν ἱστορία καί τήν προσφορά τῆς Σχολῆς στήν Ἐκκλησία καί τό Γένος γενικότερα.

 

Χειροτονία Διακόνου τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγ. Τριάδος Χάλκης

Τήν Κυριακή τῆς Πεντηκοστῆς λειτούργησε ὁ Ἡγούμενος τῆς Μονῆς Σέβ. Μητροπολίτης Προύσης καί ἔψαλλαν στόν δεξιό χορό οἱ ἀπόφοιτοι τῆς Σχο- λῆς καί στόν ἀριστερό ἡ χορωδία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ζωοδόχου Πηγῆς Ἑπταλόφου Θεσσαλονίκης.

Μέσα στήν κατανυκτική καί πανηγυρική αὐτή ἀτμόσφαιρα ἑνός κατάμεστου Ναοῦ ἀπό προσκυνητές ἀπό τήν Πόλη καί τήν Ἑλλάδα ὁ Ἡγούμενος χειροτόνησε εἰς Διάκονον τόν ἐκ τῶν ἀδελφῶν τῆς Μονῆς Γαληνό Βαρύτιμο, μετονομασθέντα σέ Γεδεών.

Προσφωνώντας τὸν νέο Διάκονο, ὁ Μητροπολίτης Προύσης τόνισε τὰ ἑξῆς: «Σὲ κελεύουν οἱ Ἀρχιμανδρίτες Χρυσόστομος Ξυνός, ἐκ τῆς παλαιᾶς γενεᾶς τῶν ἀποφοίτων, καὶ ὁ Σαμουὴλ Ἐφφές, ἐκ τῆς νεωτέρας γενεᾶς τῶν πατέρων τῆς Μονῆς».

«Τὸ Φανάριον καὶ ἡ Κωνσταντινούπολις δὲν σοῦ εἶναι ἄγνωστα, ἀφοῦ ἐγαλουχήθης μὲ τὰ νάματα τῆς πίστεως, ἠνδρώθης εἰσπνέων τὸν ἀναστεναγμὸν τοῦ Γένους, ὠρίμασες μὲ τὴν νοσταλγίαν τῆς γλυκείας πατρίδος, τῆς Βασιλίδος ταύτης τῶν Πόλεων, τὴν ὁποίαν ἠναγκάσθη ἡ οἰκογένειά σου νὰ ἐγκαταλείψῃ, ὡς, ἄλλωστε, τόσαι ἄλλαι ρωμέϊκαι οἰκογένειαι». «Ζῇ, ὅμως, Κύριος καὶ τὸ Πνεῦμα του σὲ ὡδήγησεν ἐν γῇ εὐθείᾳ, σὲ ὡδήγησεν εἰς τὴν πατρίδα σου, εἰς τὴν γῆν τῶν προγόνων σου».

«Ἡ Μονὴ αὕτη τῆς μετανοίας σου εἶναι προέκτασις τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς, τῆς μιᾶς οἰκογενείας μὲ ἕνα πατέρα, τὸν Πατριάρχη μας. Ὁ ὁποῖος ἐπέλεξε διὰ σὲ ἓν νέον ὄνομα, τὸ ὄνομα τοῦ Κριτοῦ Γεδεών». «Καὶ σύ, Ὑποδιάκονε Γαληνέ, μικρὸς ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ πατρός σου, ὡς ὁ Κριτὴς Γεδεών, θὰ πληρωθεῖς ἐντὸς ὀλίγου διὰ τῆς Χάριτος τοῦ Παναγίου καὶ Τελεταρχικοῦ Πνεύματος καὶ θὰ ἀποσταλεῖς ὑπὸ τοῦ Πατριάρχου σου εἰς τὴν διακονίαν τοῦ Γένους».

Ὁ νέος Διάκονος θά καλύπτει τίς λατρευτικές ἀνάγκες τῆς Μονῆς καί θά ὑπηρετεῖ τή Σχολή. Τή Θεία Λειτουργία ἀκολούθησε ὁ Ἑσπερινός της Πεντηκοστῆς καί ἡ κατά παράδοση γονυκλισία πάνω στά φύλλα καρυδιᾶς, ἐνῶ ὁ Ἡγούμενος τῆς Μονῆς μέ κατανυκτικό τρόπο διάβαζε τίς εὐχές. Μετὰ τὸν Ἑσπερινὸ τῆς Γονυκλισίας ὁ νεοχειροτονηθεὶς κληρικὸς δέχθηκε τὰ συγχαρητήρια τῶν ἐκκλησιασθέντων κατὰ τὴν διάρκεια τῆς διανομῆς τοῦ ἀντιδώρου.

 

Καλλιτεχνική ἐκδήλωση στη Σχολή

Μετά τή Θ. Λειτουργία ἡ ὀρχήστρα, ἡ χορωδία καὶ τὸ χορευτικὸ συγκρότημα τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ζωοδόχου Πηγῆς Ἀμπελοκήπων Θεσσαλονίκης παρουσίασαν μουσικοχορευτικὴ ἐκδήλωση στό χῶρο τοῦ παλαιοῦ γηπέδου τῆς Σχολῆς, ἡ ὁποία περιελάμβανε δημοτικά τραγούδια καί παραδοσιακούς χορούς.

Ἡ ἡμέρα ἔκλεισε μέ τήν ἑόρτια τράπεζα, στήν ὁποία παρεκάθησαν ὃλοι οἱ παρευρεθέντες πιστοί, ἐνῷ τὸ εἰθισμένο πατερικό ἀνάγνωσμα διάβασε ὁ ἐκ τῶν ἀποφοίτων τῆς Σχολῆς κ. Νικηφόρος Ψυλλάκης.

 

Η ΠΑΝΗΓΥΡΗ ΤΗΣ Ι. ΜΟΝΗΣ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ ΧΑΛΚΗΣ

Τήν ἑπομένη, Δευτέρα τῆς Ἁγίας Τριάδος, κατά τήν πανηγυρική Θεία Λειτουργία ἱερούργησε, ὁ Σέβ. Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων, πρώην Ἡγούμενος τῆς Μονῆς τῆς Ἁγίας Τριάδος καί Πρόεδρος τῆς Ἐφορείας τῆς Σχολῆς κ. Ἀπόστολος. Ὁ γεμάτος ἀπό ἐκκλησίασμα Ναός τῆς Ἁγίας Τριάδος τῆς Σχολῆς, πλημμύρησε ἀπό τήν μελωδικότητα τῶν φωνῶν τῶν ἀποφοίτων πού ἔψαλλαν δεξιά καί τοῦ χοροῦ τῶν ἀποφοίτων της Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Τιμίου Σταυροῦ τῆς Βοστώνης, οἱ ὁποῖοι ἔψαλλαν μέ ὑποδειγματικό ἀσματικό ἦθος ἀκολουθώντας τήν παράδοση τοῦ Πατριαρχείου.

Τήν Α.Θ. Π. τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη κ. κ. Βαρθολομαῖο ἐκπροσώπησε ὁ οἰκεῖος Μητροπολίτης Σεβ. Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβος.

Κατά τήν πανηγυρική Θ. Λειτουργία τελέσθηκε ἀρτοκλασία ὑπέρ ὑγείας τῶν ἑορταζόντων καί προσκυνητῶν τῆς Ἱ. Μονῆς. Μετά τό τέλος τῆς Θ. Λειτουργίας ἔλαβε χώρα ἡ καθιερωμένη ἐπίσημη δεξίωση τῶν προσκυνητῶν στό Συνοδικό, ὅπου ὁ Ἡγούμενος τῆς Μονῆς, Σεβ. Μητροπολίτης Προύσης μίλησε γιά τήν παράδοση καί τήν προσφορά τῆς Σχολῆς στήν Ἐκκλησία, τήν ἀναγκαιότητα τῆς συνέχισης αὐτῆς τῆς παράδοσης καί τήν προοπτική της ἐπαναλειτουργίας της καί τό σχεδιασμό τοῦ μέλλοντος, ἀναφερθείς στίς συντονισμένες προσπάθειες ἀποκατάστασης τοῦ κτιριακοῦ συγκροτήματος τῆς Σχολῆς καί τῆς ἐπέκτασης αὐτοῦ πρός ἐξυπηρέτηση τῶν σύγχρονων ἀναγκῶν τῆς ἐπαναλειτουργίας τῆς Σχολῆς.

Ὁ Ἀντιπρόεδρος τῆς Ἑστίας Θεολόγων Χάλκης κ. Νικόλαος Ξεξάκης, ὁμότιμος καθηγητής τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ἀντικαθιστώντας τόν ἀδιαθε-τήσαντα πρόεδρο τῆς Ἑστίας, ὁμότιμο καθηγητή τῆς Θ. Σ. Χάλκης κ. Βασίλειο Ἀναγνωστόπουλο στήν ἀντιφώνησή του ἐπεσήμανε ὅτι:

«Ἀποτελεῖ ὄντως θείαν εὐλογίαν ἡ προσκυνηματική μας αὐτή ἐπίσκεψις, ἡ πλήρης ἀναμνή- σεων, τόσον εἰς τά ἱερά χώματα τῆς Τροφοῦ Χαλκίτιδος Σχολῆς, ἔνθα ἐγαλουχήθημεν εἰς τά νάματα τῆς Ὀρθοδοξίας, ὅσον καί εἰς τό πάνσεπτον Οἰ- κουμενικόν Θρόνον, τόν φυλάσσοντα τάς Θερμοπύλας τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ Γένους.

Διακαής ἀσφαλῶς εἶναι ὁ πόθος διά τήν ἐπαναλειτουργίαν τῆς Τροφοῦ Σχολῆς διά νά προσφέρῃ καί πάλιν πλουσίους καί ἀγλαούς καρπούς εἰς τήν Ἐκκλησίαν.

Θερμάς εὐχαριστίας καί βαθεῖαν εὐγνωμοσύνην ἀπευθύνομεν ὀφειλετικῶς πρός τόν Παναγιώτατον Οἰκουμενικόν Πατριάρχην κ. κ. Βαρθολομαῖον, τά σεβαστά μέλη τῆς περί Αὐτόν Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, τόν σεβαστόν Πρόεδρον τῆς Ἐφορείας τῆς Ἱ. Μονῆς τῆς Ἁγίας Τριάδος Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Δέρκων κ. Ἀπόστόλον, τά σεβαστά μέλη αὐτῆς καί τόν Σεβ. Μητροπολίτην Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρον Ἡγούμενον τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίας Τρι- άδος Χάλκης, διά τήν ὑπέρ τῆς Μονῆς καί Σχολῆς δραστηριότητα καί ἀνύστακτον μέριμναν αὐτῶν ὡς καί διά τήν παρεχομένην πρός ἡμᾶς πλουσίαν φιλοξενίαν».

Ἐν συνεχεία ὁ Σέβ. Μητροπολίτης Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβος, μεταφέροντας τίς εὐχές τῆς Α.Θ. Παναγιότητας, ἐπανάλαβε τήν σημαντικότητα τοῦ ἱστορικοῦ ἔργου τῆς Σχολῆς καί τήν ἀναγκαιότητα τῆς ἐπαναλειτουργίας της. Στό τέλος τόν λόγο πῆρε ὁ Πρόεδρος τῆς Ἐφορείας τῆς Σχολῆς Σέβ. Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, ὁ ὁποῖος μέ ἕνα ἰδιαίτερα συγκροτημένο θεολογικό λόγο ἀναφέρθηκε στήν ἑορτή τῆς Μονῆς καί τήν προσκυνηματική παρουσία τῶν ἀποφοίτων τῆς Σχολῆς. Τή δεξίωση ἀκολούθησε ἡ κοι νή Τράπεζα στήν ὁποία ὁ ἀπόφοιτος τῆς Σχολῆς κ. Χρῆστος Τσούβαλης διάβασε πατερικά ἀποσπάσματα.

 

Ἡ ἐπίσκεψη τῶν μελῶν τῆς Ἑστίας στόν Πατριάρχη

Τήν Τρίτη ὁ Πατριάρχης ὑποδέχτηκε τούς ἀποφοίτους τῆς Σχολῆς στήν Αἴθουσα τοῦ Θρόνου, στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, ὅπου ἀφοῦ εὐχήθηκε περαστικά στόν αἰφνίδια ἀσθενήσαντα πρόεδρο τῆς Ἑστίας κ. Βασίλειο Ἀναγνωστόπουλο, ἐξέφρασε τή χαρά του πού βρίσκεται ξανά πάλι μαζί μέ τούς συμμαθητές του.

Μίλησε γιά τήν λατρεία του στήν Σχολή, ὅπου ἔζησε ἐν ὅλο ἕντεκα χρόνια (ἑπτά τῆς μαθητείας του καί τέσσερα ὡς βοηθός Σχολάρχου), καί μέ ζωηρό τρόπο ἀναφέρθηκε στήν προσμονή τῆς ἐπαναλειτουργίας τήν ὁποία μέ τόση θέρμη ὑποστηρίζουν οἱ ἀπόφοιτοί της.

Ἐπεσήμανε καί ἐπαίνεσε τό ἔργο τῆς Ἑστίας Θεολόγων Χάλκης, μέ τό ὁποῖο γίνεται ἀρωγός στήν προσπάθεια τῆς πραγματοποίησης τοῦ ὀράματος ζωῆς αὐτοῦ καί τῶν ὁμογαλάκτων ἀδελφῶν του τῆς ἐπαναλειτουργίας τῆς Τροφοῦ Σχολῆς Χάλκης καί ὁλόθυμος συμπαραστάτης τῶν πρωτοβουλιῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου πρός τήν κατεύθυνση αὐτή. Μετά τό θερμοτατο καλωσόρισμα προσέφερε καί ἕνα ἀναμνηστικό δῶρο στόν καθένα.

Μιλώντας ἐκ μέρους τῆς Ἑστίας ὁ Ἀντιπρόεδρος της κ. Νικόλαος Ξεξάκης εὐχαρίστησε τόν Πατριάρχη γιά τήν ἀγάπη καί τό θερμό ἐνδιαφέρον του, μέ τό ὁποῖο περιβάλλει τήν Ἑστία μας καί ἐξέφρασε τή χαρά πάντων τῶν μελῶν αὐτῆς, τῶν συμμετεχόντων στήν προσκυνηματική ἐπίσκεψη γιά τήν εὐτυχῆ εὐκαιρία συνάθροισής τους στό σεπτό Κέντρο τῆς Ὀρθοδοξίας πρός συνάντηση τοῦ πολυσέβαστου καί φίλτατου ὁμογαλάκτου ἂδελφοῦ. Ἐν συνχείᾳ πρόσφερε στόν Πατριάρχη ἐκ μέρους τῆς Ἑστίας Θεολόγων Χάλκης, ἕνα πίνακα, τοπίου τῆς χερσονήσου τοῦ Ἄθωνα, ἔργο τοῦ ἁγιογράφου ἀδελφοῦ Στάθη Γιαννῆ.

Μετά τή θερμότατη ὑποδοχή, ὁ Πατριάρχης συνοδευόμενος ἀπό τούς Σεβ. Μητροπολίτες Δέρκων κ. Ἀπόστολο, Πρόεδρο τῆς Ἐφορείας τῆς Σχολῆς, Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβο, Μύρων κ. Χρυσόστομο, μέλος τῆς Ἐφορείας τῆς Σχολῆς καί Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρο, Ἡγούμενο τῆς Ἱ. Μονῆς τῆς Ἁγίας Τριάδας καί μέλλοντα Σχολάρχη, μαζί μέ τούς ἀποφοίτους μετέβησαν στό Πολονέζκιοϊ τῆς ἀσιατικῆς πλευρᾶς τοῦ Βοσπόρου, ὅπου τούς παρέθεσε γεῦμα.

Μετά τό γεῦμα ὅλοι μαζί, καθισμένοι σέ κύκλο, χωρίς πρωτόκολλο ὅπως τόνισε ὁ Πατριάρχης, στή χλόη τοῦ ἑστιατορίου, ἤπιαν καφέ ἀνακαλώντας μνῆμες τῶν χρόνων της μαθητείας καί τῆς κοινῆς διαβίωσης κάτω ἀπό τή στέγη τῆς Σχολῆς, ἀλλά καί ἰδέες καί ἀπόψεις γιά τά μελλοντικά σχέδια τῆς ἐπαναλειτουργίας τῆς ἀγαπημένης τους Σχολῆς.

Ἐκεῖ ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μύρων κ. Χρυσόστομος χάρισε σ’ ὅλους ἀπό ἕνα ἀντίτυπο τοῦ νέου του βιβλίου μέ τόν τίτλο: «Χρεωστική ἱστορική ἀνασκόπηση γιά τήν Ἱερά Θεολογική Σχολή Χάλκης».

 

Ἐνημέρωση τῶν μελῶν τῆς Ἑστίας στό Συνοδικό τῆς Σχολῆς.

Τό βράδυ τῆς ἴδιας μέρας πραγματοποιήθηκε ἡ σύναξη τῶν μελῶν τῆς Ἑστίας Θεολόγων Χάλκης, στό συνοδικό ὅπου ὁ πρόεδρός της κ. Βασίλειος Ἀναγνωστόπουλος μαζί μέ τόν Γέν. Γραμματέα της ἐνημέρωσαν τούς ὁμογάλακτους ἀδελφούς γιά τήν πορεία τῶν δραστηριοτήτων τῆς Ἑστίας. Ὁ Καθηγητής κ. Ἀναγνωστόπουλος σημείωσε μάλιστα, μέ ἰδιαίτερη ἔμφαση, τόν ρόλο της κατά τά χρόνια της διακοπῆς τῆς λειτουργίας τῆς Σχολῆς (ἀπό τό 1971 ὡς σήμερα), ὅ,τι ἡ Ἑστία ἐπεδίωξε νά καλύψει μέρος τοῦ κενοῦ πού δημιουργήθηκε ἀπό τό κλείσιμο τῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης, τῆς ὁποίας οἱ καθηγητές δέν περιορίζονταν στό καθαρά διδακτικό τους ἔργο ἀλλά ἐνεργοῦσαν καί ὡς σύμβουλοι τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου καί τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, προσφέροντες τίς γνώσεις τούς ὅπου ἦταν ἀνάγκη. 

Ἀκόμη ὁ καθηγητής ἀναφέρθηκε στή συμπαράσταση τῆς Ἑστίας πρός τόν Πατριάρχη, ὁ ὁποῖος διακαῶς ἐπιθυμεῖ τήν ἐπαναλειτουργία τῆς Σχολῆς καί ὁ ὁποῖος μέ ἀνυπέρβλητο τρόπο ἑξακτινώνει, ἀνά τόν κόσμο, τό ὅραμά του αὐτό. Ἐπεσήμανε μάλιστα τό εὖρος τῶν πρωτοβουλιῶν τῆς Α. Θ. Παναγιότητας, πού κατέστησαν τήν Φανάρι ἐπίκεντρό του διεθνοῦς ἐνδιαφέροντος.

Στή σύναξη μετά τήν ἔκθεση τῶν σχεδιασμῶν τοῦ Δ.Σ. καί τῶν προβληματισμῶν του γιά τό μέλλον, τή στιγμή πού ὁ ἀριθμός τῶν μελῶν τῆς Ἑστίας βαίνει διαρκῶς μειούμενος ἐξ αἰτίας τῆς μή ἀνανέωσης τῶν μελῶν ὡς ἀποτελέσματος τοῦ μεγάλου χρόνου κατά τόν ὁποῖον ἡ Θεολογική Σχολή τῆς Χάλκης παραμένει κλειστή, ἔγινε ἀνταλλαγή σκέψεων καί ἀπόψεων γιά ὅλα σχεδόν τά θέματα πού ἐτέθησαν ὑπό συζήτηση.

Μετά τό τέλος τῆς σύναξης, τό Δ.Σ. εἶχε προετοιμάσει μιά ἔκπληξη γιά τόν Καθηγητή κ. Βασίλειο Ἀναγνωστόπουλο, πού συμπλήρωσε τό ἐνενηκοστό ἔτος τῆς ἡλικίας του.

Ὁ Γεν. Γραμματέας κ. Κων/τῖνος Γιοκαρίνης προσφωνώντας τόν ἑορτάζοντα τήν ἐπέτειο τῶν γενεθλίων του κ. Βασ. Ἀναγνωστόπουλο ἀναφέρθηκε στήν ἀγλαόκαρπη ἐκπαιδευτική διακονία του στό πνευματικό διεργαστήριο τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας. Ἐξέφρασε ἐκ μέρους τῶν πνευματικῶν τέκνων τῆς Τροφοῦ Σχολῆς θερμές εὐχαριστίες γιά τή συμβολή του στή θεολογική τους κατάρτισή, τήν καλλιέργεια καί ἀνάπτυξη τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἤθους καί ὕφους αὐτῶν, ὡς τόσων ἀναγνωριστικῶν στοιχείων τῆς ἰδιοπροσωπίας τῆς Χαλκίτιδος Σχολῆς.

Εὐχαρίστησε ἀκόμη τόν ἑορτάζοντα γιά τήν μεγάλη καί πολύτιμη προσφορά του στήν Ἑστία καί τόν διαβεβαίωσε γιά τήν ἀγάπη τῶν μαθητῶν του πρός αὐτόν καί τήν προσήλωση των στούς σκοπούς τῆς Ἑστίας.

Ὁ κ. Ἀναγνωστόπουλος ἐμφανῶς συγκινημένος ἀπό τήν ἑόρτια τιμητική ἐκδήλωση καί τοῦ λόγους τοῦ Γραμματέα, ἔσπευσε νά σημειώσει ὅτι ἡ ἀγάπη εἶναι ἀμοιβαία καί, ὅτι χωρίς αὐτή δέν θά ὑπῆρχε τό ἔργο τῆς Ἑστίας.

Ἀκόμη τόνισε, μέ ἰδιαίτερη ἔμφαση, ὅτι τό προνόμιο πού τοῦ ἐπιφύλαξε ὁ Θεός νά ἡγηθεῖ τῆς Ἑστίας, μετά τήν παύση τῆς λειτουργίας τῆς Σχολῆς, ἦταν μιά διαρκής εὐλογία πού ἀποτέλεσε ὑπαρκτική σκοποθεσία καί ζωτικό παράγοντα ἐπιβίωσης.

 

Ἀπό τή δεξίωση τῶν Μελῶν τῆς Ἑστίας ὑπό τοῦ  Σεβ. Μητροπολίτου  Γέροντος Δέρκων  κ. Ἀποστόλου

Τήν Τετάρτη 26η Ἰουνίου, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος καί Πρόεδρος τῆς Ἐφορείας τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγ. Τριάδος καί Θεολογικῆς Σχολῆς Χάλκης δεξιώθηκε τά μέλη τῆς Ἑστίας στήν Μητρόπολή του στά Θεραπειά. Κατά τήν ἐπίσκεψή τους στόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό τῆς Ἁγ. Παρασκευῆς ἐψάλη δέηση ὑπέρ ὑγείας τῶν ὁμογαλάκτων ἀδελφῶν τῶν ἁπανταχοῦ τῆς γῆς εὑρισκομένων.


Ἐν συνεχείᾳ ὁ Σεβασμιώτατος ξενάγησε τά μέλη τῆς Ἑστίας στόν ἱστορικό Ναό τῆς Μητροπόλεώς του, ἀναφερθείς στίς καταβαλλόμενες προσπάθειες διάσωσης καί συντήρησης σημαντικῶν ἐκκλησιαστικῶν κειμηλίων τῆς Μητροπόλεώς του. Ἀκολούθως ὁ Ἅγιος Δέρκων παρέθεσε γεῦμα στούς ὁμογαλάκτους ἀδελφούς σέ παραλιακό ἑστιατόριο ἐγγύς τῆς Μητροπόλεώς του, στά Θεραπειά, ὅπου εἶχε τήν εὐκαιρία ὡς Πρόεδρος τῆς Ἐφορείας νά άναφερθεῖ στίς καταβαλλόμενες προσπάθειες πρός ἀντιμετώπιση ἀναγκῶν τῆς προσδοκώμενης ἐπαναλειτουργίας τῆς Σχολῆς στό πλαίσιο τῶν διαμορφούμενων νέων συνθηκῶν καί ἀναγκῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.