Βαρθολομαίου του Οικουμενικού Πατριάρχου πολλά τα έτη !

Η εικοσιπενταετής ευκλεής Πατριαρχία Του.

Εορτασμός στην Εστία Θεολόγων Χάλκης

Loading...