Τα 150 χρόνια της Σχολής (1844-1994)

Τα 150 χρόνια της Σχολής (1844-1994)

Αἱ ἑορταστικαί ἐκδηλώσεις, ἐπί τῆ συμπληρώσει 150 ἐτῶν ἀπό τῆς ἱδρύσεως καί λειτουργίας τῆς Τροφοῦ Ἱερᾶς Θεολογικῆς Σχολῆς Χάλκης, ἢρχισαν συμφώνως πρός τό ὑπό τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καταρτισθέν πρόγραμμα, τήν Κυριακήν, 28ην Αυγούστου 1994.

Είς τό ναΐδιον τῆς Ἁγίας Τριάδος, τῆς ὁμωνύμου Ἱερᾶς Μονῆς, ἒνθα, ἀπό τοῦ Ὀκτωβρίου τοῦ ἒτους 1844, ἢρξατο τῆς λειτουργίας αὐτῆς ἡ Ἱερά Θεολογική Σχολή Χάλκης, ἐπί τοῦ λόφου τῆς Ἐλπίδος, ἐτελέσθη Θεία Λειτουργία, χοροστατοῦντος τῆς Α.Θ. Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου.

Κατά την Θείαν Λειτουργίαν προσῆλθον πολλοί ἀπόφοιτοι τῆς Τροφοῦ Σχολῆς, κληρικοί καί λαϊκοί, ἀπό τῶν περάτων τῆς οἰκουμένης. Διάχυτος καί ἒκδηλος ὑπῆρξεν ἡ συγκίνησις ὃλων τῶν συμμετασχόντων μελῶν τῆς Ἑστίας εἰς τήν ἱεράν αὐτήν μυσταγωγίαν, φερόντων εἰς τήν μνήμην των τάς ἱεράς Ἀκολουθίας τῶν φοιτητικῶν των χρόνων εἰς τόν ἱερόν τοῦτον χῶρον. Σημειωτέον ὃτι πολλοί τῶν ὁμογάλακτων ἀδελφῶν προσήρχοντο εἰς τό ναΐδριον τῆς Σχολῆς, εἰς τόν χῶρον τῆς ἱερᾶς γαλήνης καί πνευματικῆς ἀνατάσεως, μετά παρέλευσιν 25-30 καί πλέον ἐτῶν.

Πλήν τῶν ὁμογάλακτων ἀδελφῶν—μελῶν τῆς Ἑστίας Θεολόγων Χάλκης—παρέστησαν εἰς τήν Θείαν Λειτουργίαν ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ρουμανίας κ. Θεόκτιστος, ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀλβανίας κ. Ἀναστάσιος, ἐκπρόσωποι Ὀρθοδόξων Πατριαρχείων καί Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν, ὁ ἐκπρόσωπος τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας. Ὁ Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν Κωνσταντινουπόλει, ὁ Γενικός Γραμματεύς του Π.Σ.Ε., ὁ Γενικός Γραμματεύς τῶν Εὐρωπαϊκῶν Ἐκκλησιῶν, καθηγηταί—ἐκπρόσωποι Θεολογικῶν Σχολῶν, ὁ Αντιδήμαρχος Μοσχάτου Ἀττικῆς— συνοδεύων τήν χορωδίαν Βυζαντινῆς Μουσικῆς τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου Μοσχάτου - καί πλήθος πιστῶν τῆς Ἑλληνικῆς Ὁμογένειας Κωνσταντινουπόλεως.