Προσκυνηματική επίσκεψη στη Σχολή (2013)

Προσκυνηματική επίσκεψη στη Σχολή (2013)

Καί φέτος ξανά, ὅπως κάθε χρόνο, τό χρέος πρός τήν Τροφό Σχολή καί ὁ πόθος τῆς ἀναβίωσης  τῆς κοινοβιακῆς ζωῆς τῶν μαθητικῶν τους χρόνων ὁδήγησε πάλι τά βήματα τῶν  ἀποφοίτων τῆς Σχολῆς, μελῶν τῆς Ἑστίας Θεολόγων Χάλκης  στό Λόφο τῆς Ἐλπίδας.


Προσκυνηματική επίσκεψη στη Σχολή (2012)

Προσκυνηματική επίσκεψη στη Σχολή (2012)

Πραγματοποιήθηκε γιά μιά ἀκόμη φορά καί ἐφέτος ἡ ἕκτη κατά σειρά προσκυνηματική ἐπίσκεψη τῶν ὁμογαλάκτων ἀδελφῶν, μελῶν τῆς Ἑστίας μας στή Μητέρα Θεολογική Σχολή Χάλκης.
Τήν πρώτη ἡμέρα τῆς ἀφίξεώς τους στή Σχολή (1-6-2012) συνῆλθαν ἐπί τό αὐτό μετά ἀπό πρόσκληση καί μέ τήν παρουσία τοῦ Προέδρου τῆς Ἑστίας κ. Βασιλείου Ἀναγνωστοπούλου.


Προσκυνηματική επίσκεψη στη Σχολή (2011)

Προσκυνηματική επίσκεψη στη Σχολή 2011

Ἡ Ἑστία, στό μέτρο τῶν δυνατοτήτων της, ὑπῆρξε καί εἶναι συνοδοιπόρος τοῦ πολυσέβαστου μεγάλου ὁμογαλάκτου ἀδελφοῦ στό Γολγοθᾶ του, στηρίζουσα ὁλόθυμα προσπάθειες καί πρωτοβουλίες, καταγγέλλουσα τήν ἀδικία καί προβάλλουσα τὀ δίκαιο αἲτημα τῆς ἐπαναλειτουργίας της. Ἡ Σχολή, καίτοι κλειστή σαράντα ὁλόκληρα χρόνια, δέν ἒμεινε ποτέ σιωπηλή, ἀλλά καθόλη τήν τεσσαρακονταετία καθίστατο εὒλαλη, μέ τή θεολογική μαρτυρία καί παρουσία τῶν ἀποφοίτων της.


Προσκυνηματική επίσκεψη στη Σχολή (2010)

Προσκυνηματική επίσκεψη στη Σχολή (2010)

Πῶς νά μή δοξάσουμε τήν Παναγία καί Ζωοποιό Τριάδα, καί πῶς νά μή λογίζουμε ἑαυτούς εὐλογημένους, ὅτι ἀξιωθήκαμε, γιά τέταρτη συνεχῆ χρονιά, νά βρεθοῦμε ξανά στά ἱερά χώματα τῆς Τροφοῦ Χαλκίτιδος Σχολῆς, προκειμένου νά συνεορτάσουμε τήν ἁγιώνυμο ἡμέρα τῆς ἑορτής τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, καί νά ἀναβαπτισθοῦμε στά ζωηφόρα νάματα πού ἐθρεψαν τή νεότητά μας, καί ἐξακολουθοῦν νά ἀναψύχουν τήν «ἐπί γήρως οὑδώ» ζωή μας; Ἦταν, ὀντως, καί αὐτή τή φορά ἀνεπανάληπτες οἱ ἐμπειρίες καί μέχρι δακρύων οἱ συγκινήσεις πού βιώσαμε στό ναΐδιο τῆς Ἁγίας Τριάδος, στούς διαδρόμους καί στούς κοιτῶνες καί στούς ὁλάνθιστους κήπους τῆς Σχολῆς, στούς περιπάτους,πού πραγματοποιήσαμε στά άλλα νησιά καί στίς ἐπισκέψεις στήν μαρτυρική Βασιλίδα τῶν πόλεων.