Επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχου στην Εστία

Επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχου στην Εστία

Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία

Τήν 7η Φεβρουαρίου, ἡμέρα Κυριακή, ἒλαβε χώρα ἡ καθιερωμένη ἐτήσια λατρευτική σύναξη τῶν Μελῶν τῆς Ἑστίας Θεολόγων Χάλκης στόν ἱ. Ναό Ἁγ. Σπυρίδωνος Παγκρατίου. ὃπου μέ ἐξαιρετική λαμπρότητα τελέσθηκε Πατριαρχική καί πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου καί συλλειτουργούντων τῆς Α. Μακαριότητος τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου, τῶν ὁμογαλάκτων Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν Ἰταλίας κ. Γενναδίου, Ἱερισσοῦ κ. Νικοδήμου, Καρπάθου κ. Ἀμβρόσιου, Μυτιλήνης κ. Ἰακώβου, Πηλουσίου Καλλινίκου καί τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἐλασσῶνος κ. Βασιλείου.


Προσκυνηματική επίσκεψη στη Σχολή (2009)

Προσκυνηματική επίσκεψη στη Σχολή (2009)

«Εὐλογητός εἶ Χριστέ ὁ Θεός ἡμῶν»ὁ εὐλογήσας ἡμᾶς καί καταξιώσας, γιά Τρίτη συναπτή χρονιά, να πραγματοποιήσουμε τό καθιερωθέν πλέον προσκύνημά μας στήν Τροφό Σχολή, κατά τήν ἑόρτιο ἡμέρα τῆς Ἁγίας Τριάδος. Προσκύνημα, τό ὁποῖο ἐφέτος ἐπλήρωσε τήν καρδιά μας μέ διπλῆ χαρά, γιατί συνδύασε διπλό ἑορτασμό: τήν πανήγυρη τοῦ ναϊδίου τῆς Μητρός Χαλκίτιδος Σχολῆς καί, τά σεπτά ὀνομαστήρια τῆς Α.Θ. Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου μας Βαρθολομαίου, πεφιλημένου καί πολυτίμου Ὁμογαλάκτου Ἀδελφοῦ.


Προσκυνηματική επίσκεψη στη Σχολή (2008)

Προσκυνηματική επίσκεψη στη Σχολή (2008)

Ἡ Ἑστία Θεολόγων Χάλκης πραγματοποίησε γιά δεύτερη φορά ἐτήσια προσκυνηματική ἐπίσκεψη στήν Τροφό Σχολή ἀπό 10 ἓως 20 Ἰουνίου, μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τῆς Ἁγίας Τριάδος.

Ἡ σημαντική αὒξηση τοῦ ἀριθμοῦ τῶν συμετασχόντων ὁμογαλάκτων (πέρυσι 12, ἐφέτος 20) εἶναι ἐνδεικτική τῆς θετικῆς ἀπήχησης, πού εἶχε ἡ πρωτοβουλία τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, μέ τήν εὐλογία τῆς Α.Θ.Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου, νά καθιερώσει ἐτήσια πορεία τῶν ἁπανταχοῦ τῆς γῆς Ἀδελφῶν πρός τόν λόφο τῆς Ἑλπίδος, κατά τήν ἡμέρα τῆς πανηγύρεως τοῦ ναϊδίου τῆς Σχολῆς μας, ὃπως καί κατά τήν ἐποχή τοῦ μακαριστοῦ Πατριάρχου Ἀθηναγόρου.


Τιμή για την 25ετή προσφορά στην Εστία του προέδρου κ. Βασιλείου Αναγνωστόπουλου

Τιμή για την 25ετή προσφορά στην Εστία του προέδρου κ. Βασιλείου Αναγνωστόπουλου

Στό πλαίσιο τῆς πασχάλιας σύναξης τῶν Ὁμογαλάκτων Ἀδελφῶν, ὓστερα ἀπό ἀπόφαση τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἒλαβε χώρα εἰδική ἐκδήλωση πρός τιμή τοῦ Πρόεδρου τῆς Ἑστίας κ. Βασιλείου Ἀναγνωστοπούλου, Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Χάλκης γιά τήν συμπλήρωση εἰκοσιπενταετοῦς θητείας ὡς Προέδρου τῆς Ἑστίας τήν πολύτιμη προσφορά του πρός τήν Ἑστία καί τήν Σχολή.

Ἐκ μέρους τοῦ Δ.Σ. μίλησε ὁ Γ. Γραμματέας αὐτοῦ κ. Κωνσταντῖνος Γιοκαρίνης, ἀναφερθείς στήν πολύπλευρη πολυετῆ συμβολή τοῦ κ. Ἀναγνωστοπούλου γιά τήν ἐπίτευξη τῶν σκοπῶν τῆς Ἑστίας.


Προσκυνηματική επίσκεψη στη Σχολή (2007)

Προσκυνηματική επίσκεψη στη Σχολή (2007)

Μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τῆς Ἁγίας Τριάδος, ομάδα Μελῶν τῆς Ἑστίας πραγματοποίησε προσκυνηματική ἐπίσκεψη στήν Θεολογική Σχολή Χάλκης ἀπό 25 ἓως 31 Μαῒου 2007.

Μοναδική καί ἀνεπανάληπτη! Σ’αὐτές τίς δύο λέξεις θά μποροῦσε νά συγκεντρωθεῖ ἡ ἱεραποδημία-προσκύνημα στήν Τροφό Σχολή, πού πραγματοποίησε ὁμάδα μελῶν τῆς Ἑστίας μέ ἐπικεφαλῆς τόν Πρόεδρό της, σεβαστό καθηγητή κ. Βασίλειο Ἀναγνωστόπουλο. Καί εἶναι ἀλήθεια ὃτι ξεκινώντας γι’ αὐτή τήν ἐπίσκεψη-διαμονή στή χαλκίτιδα Μητέρα, προσδοκούσαμε ὃλοι μας ἀναθυμήματα καί συγκινήσεις παλαιῶν ἡμερῶν καί ἀναβίωση γόνιμων ἐμπειριῶν, πού σφράγισαν τή ζωή μας καί νοημάτισαν τό εἶναί μας κατά τά ἒτη τῆς μαθητείας μας στό λόφο τῆς Ἐλπίδας. Ὃμως ἡ πραγματικότητα πού ζήσαμε τίς ἓξι αὐτές ἡμέρες, ὑπερέβη, στ’ ἀλήθεια, κάθε προσδοκία… Ἂς πάρουμε ὃμως τό ὁδοιπορικό μας ἀπό τήν ἀρχή.


Παρουσίαση του εκδοτικού έργου της Εστίας στην αίθουσα Λόγου της Στοάς του Βιβλίου στην Αθήνα

Παρουσίαση του εκδοτικού έργου της Εστίας στην αίθουσα Λόγου της Στοάς του Βιβλίου στην Αθήνα

Μετὰ τὴν κορύφωση τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων γιὰ τὴν πεντηκοταετηρίδα τῆς Ἑστίας στὴν Τροφὸ Σχολὴ τὸν τὸν Αὔγουστο 2002, ὁ κύκλος τῶν ἐν λόγω ἐκδηλώσεων ἔκλεισε μὲ τὴν πανηγυρικὴ παρουσίαση τοῦ Ἐ' Τόμου τῆς Ἐπιστημονικῆς Παρουσίας Ἑστίας Θεολόγων Χάλκης, ἀλλὰ καὶ τοῦ ὅλου ἐκδοτικοῦ ἔργου τῆς Ἑστίας μας, καθὼς καὶ μὲ Ἔκθεση καλλιτεχνικῆς φωτογραφίας τοῦ ὁμογάλακτου ἀδελφοῦ καὶ μέλους τοῦ Δ.Σ. τῆς Ἑστίας κ. Δημητρίου Παλαβίδη, μὲ θέμα τὴν κοινὴ Τροφὸ Θεολογικὴ Σχολὴ καὶ τὰ πενῆντα χρόνια της Ἑστίας τῶν ἀποφοίτων της ποὺ ἔλαβαν χώρα στὶς Αἴθουσες Λόγου καὶ Πολιτισμοῦ τῆς Στοᾶς τοῦ Βιβλίου.


Έκθεση των εκδόσεων και φωτογραφιών από τη ζωή και δράση της Εστίας

Έκθεση των εκδόσεων και φωτογραφιών από τη ζωή και δράση της Εστίας

Στό πλαίσιο τῆς πανηγυρικῆς ἐκδήλωσης τῆς Ἑστίας, τῆς 29ης Όκτωβρίου 2002 στή Στοά τοῦ Βιβλίου ὑπῆρχε καί ἒκθεση τῶν ἐκδόσεων τοῦ ἐπιστημονικοῦ Περιοδικοῦ τῆς Ἑστίας «Ἐπιστημονική Παρουσία τῆς Ἑστίας Θεολόγων Χάλκης», τοῦ Ἐνημερωτικοῦ Δελτίου αὐτῆς, ὃπως ἐπίσης καί τῶν λοιπῶν τιμητικῶν τόμων καί τῶν Ἐπετηρίδων τῆς Ἑστίας.

Ταυτόχρονα, ὑπῆρχε καί ἒκθεση φωτογραφιῶν ἀπό τή ζωή τῶν μελῶν τῆς Ἑστίας στή Θεολογική Σχολή Χάλκης καί τίς δραστηριότητες αὐτῶν κατά τήν πεντηκονταετῆ ζωή καί δράση αὐτῆς. Τά ἐγκαίνια τῆς ἒκθεσης ἒγιναν κατά τήν ἡμερα τῆς πανηγυρικῆς ἐκδηλώσεως τῆς 29ης Ὀκτωβρίου καί ἒμεινε ἀνοικτή ἐπί τετραήμερον. Ἡ ἒκθεση ὑπῆρξε ἐξαιρετικά ἐπιτυχής, ἂν κρίνει κανείς ἀπό τό μεγάλο ἀριθμό ἐπισκεπτῶν της καί τά εὐμενῆ σχόλια αὐτῶν. Τήν οργάνωση καί επιμέλεια τῆς έκθεσης ἀνέλαβε ὁ ἐκ τῶν μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου κ. Δημήτριος Παλαβίδης.


Τα 50 χρόνια της Εστίας (1952-2002)

Τα 50 χρόνια της Εστίας (1952-2002)

Μετ' ἐξαιρετικῆς λαμπρότητας καί ἐπισημότητας ἑωρτάσθη εἰς τόν "Λόφον της Ελπίδος" τῆς ἐρατεινῆς νήσου Χάλκης τῶν Πριγκηποννήσων τό γεγονός τῆς συμπληρώσεως πεντήκοντα ἐτῶν ἀπό τῆς ἱδρύσεως τῆς Ἑστίας Θεολόγων Χάλκης. Διά τῆς ζωῆς καί τῆς δράσεως τῆς Ἑστίας συνεχίζεται, ὃσον εἶναι δυνατόν ἡ ἱστορία καί ἡ ζωή τῆς ἀναγκαστικῶς σιωπώσης Χαλκίτιδος Θεολογικῆς Σχολῆς καί ἀναγεννᾶται ὁ ἀκατάλυτος δεσμός τῶν ἀποφοίτων μετ' αὐτῆς καί τοῦ Σεπτοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.


Τιμητική εκδήλωση για τον αείμνηστο Κωνσταντίνο Καλλίνικο, καθηγητή της Σχολής

Τιμητική εκδήλωση για τον αείμνηστο Κωνσταντίνο Καλλίνικο, καθηγητή της Σχολής

Τήν 7ης Μαῒου 2001 στό πλαίσιο τῆς καθιερωμένης πασχάλιας Σύναξης τῶν ὁμογαλάκτων πραγματοποιήθηκε στήν ἓδρα τῆς Ἑστίας ἒλαβε χώρα εἰδική ἐκδήλωση πρός τιμή τοῦ Κωνσταντίνου Καλλινίκου, ὁμοτίμου Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Χάλκης μέ τήν εὐκαιρία τῆς συμπλήρωσης τοῦ ἐνενηκοστοῦ ἒτους τῆς ἡλικίας του καί 50ετίας ἀπό τοῦ διορισμοῦ του ὡς τακτικοῦ καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Χάλκης.

Ὁ κ. Κων/τῖνος Γιοκαρίνης, Γεν. Γραμματέας τῆς Ἑστίας, ἦταν ὁ κύριος ὁμιλητής ἐκ μέρους τῶν Μελῶν τῆς Ἑστίας. Ἀναφέρθηκε ἐκτενῶς στήν ἐπιστημονική διαδρομή καί τήν πολύτιμη προσφορά τοῦ Κωνσταντίνου Καλλινίκου, τόσον πρός τήν Σχολή, ὃσον καί πρός τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, ἐκφράσας ἐν κατακλεῖδι τίς εὐγνώμονες εὐχαριστίες τῶν μαθητῶν του γιά τή συμβολή του στήν ἐπιστημονική τους κατάρτιση, ἀλλά καί γιά τό πατρικό ἐνδιαφέρον του, τό ἐκδηλούμενο ἀκόμη καί μετά τήν ἀποφοίτησή τους.


Αντιπροσωπεία της Εστίας στο Φανάρι για την επίδοση του τιμητικού τόμου εις τον Παναγιώτατον

Αντιρποσωπεία της Εστίας στο Φανάρι για την επίδοση του τιμητικού τόμου εις τον Παναγιώτατον

Ἀποφάσει τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ὡρίσθη εἰδική ἀντιπροσωπεἰα, ἀποτελουμένη ἀπό τόν Πρόεδρον αὐτοῦ κ. Βασίλειον Ἀναγνωστόπουλον, τόν Γ. Γραμματέα κ. Κωνσταντῖνον Γιοκαρίνην καί τον κ. Εὐστάθιον Γιαννῆν, μέλος τοῦ Δ.Σ. καί ἀπό Μέλη τῆς Συντακτικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς επιστημονικῆς Ἐπετηρίδος τόν κ. Ἀπόστολον Γλαβίναν, Καθηγητήν Παν/μίου Θεσ/νίκης καί τόν κ. Νικόλαον Ξεξάκην, Καθηγητήν Παν/μίου Ἀθηνῶν διά την ἐπίδοσιν τοῦ τιμητικοῦ τόμου εἰς τόν Παναγιώτατον.

Τήν 2αν Νοεμβρίου ἡμέραν Πέμπτην ἡ ἀντιπροσωπεία μετέβη εἰς τό Πατριαρχεῖον διά τήν ἐπίδοσιν τοῦ τιμητικοῦ τόμου εἰς τόν Παναγιώτατον.