Τα 150 χρόνια της Σχολής (1844-1994)

Τα 150 χρόνια της Σχολής (1844-1994)

Αἱ ἑορταστικαί ἐκδηλώσεις, ἐπί τῆ συμπληρώσει 150 ἐτῶν ἀπό τῆς ἱδρύσεως καί λειτουργίας τῆς Τροφοῦ Ἱερᾶς Θεολογικῆς Σχολῆς Χάλκης, ἢρχισαν συμφώνως πρός τό ὑπό τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καταρτισθέν πρόγραμμα, τήν Κυριακήν, 28ην Αυγούστου 1994.

Είς τό ναΐδιον τῆς Ἁγίας Τριάδος, τῆς ὁμωνύμου Ἱερᾶς Μονῆς, ἒνθα, ἀπό τοῦ Ὀκτωβρίου τοῦ ἒτους 1844, ἢρξατο τῆς λειτουργίας αὐτῆς ἡ Ἱερά Θεολογική Σχολή Χάλκης, ἐπί τοῦ λόφου τῆς Ἐλπίδος, ἐτελέσθη Θεία Λειτουργία, χοροστατοῦντος τῆς Α.Θ. Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου.