Το διοικητικόν συμβούλιον

Πρόεδρος Βασίλειος Ἀναγνωστόπουλος
Α' Αντιπρόεδρος Νικόλαος Ξεξάκης
Γεν. Γραμματέας Κωνσταντῖνος Γιοκαρίνης
Ταμίας Γεώργιος Νούσης
Μέλη Πρωτοπρεσβύτερος Σεραφείμ Φαράσογλου
Πρωτοπρεσβύτερος Κυριακός Τσουρός
Εὐστάθιος Γιαννῆς