Οργανωτική δομή

images/categories/category-15.jpg

Σύμφωνα μὲ τὶς σχετικὲς διατάξεις τοῦ Καταστατικοῦ της Ἑστίας τὸ Σωματεῖο διοικεῖται ἀπὸ τὴ Γενικὴ Συνέλευση τῶν Μελῶν, μὲ ἐντολοδόχο ἑπταμελὲς Διοικητικὸ Συμβούλιο τοῦ ὁποίου ἡ θητεία εἶναι τριετής.

Ἡ προσωρινὴ Διοικητικὴ Ἐπιτροπὴ ἀπὸ τῆς ἱδρύσεως τῆς Ἑστίας μέχρι τὴν 8ην Φεβρουαρίου 1954:
Μητροπολίτης Ἀργυροκάστρου Παντελεήμων Κοτόκος
Σταῦρος Νικολαίδης
Ἀριστοτέλης Κωνσταντινίδης