Α' Διοικητικόν συμβούλιον

8 Φεβρουαρίου 1954 - 24 Μαρτίου 1957

Πρόεδρος Μητροπολίτης Ἀργυροκάστρου Παντελεήμων Κοτόκος
Α' Αντιπρόεδρος Σταῦρος Νικολαίδης
Β' Αντιπρόεδρος Βασίλειος Ἰωαννίδης
Γεν. Γραμματέας Ἀριστοτέλης Κωνσταντινίδης
Ταμίας Ἰωακεὶμ Μαλαθούρας
Μέλη Νικόλαος Χαρδαλούπης
Χρυσόστομος Καραπιπέρης