Β' Διοικητικόν συμβούλιον

18 Μαΐου 1957 - 14 Φεβρουαρίου 1960

Πρόεδρος Μητροπολίτης Ἀργυροκάστρου Παντελεήμων Κοτόκος
Α' Αντιπρόεδρος Σταῦρος Νικολαΐδης
Γεν. Γραμματέας Ἀριστοτέλης Κωνσταντινίδης
Ταμίας Ἰωακεὶμ Μαλαθούρας
Μέλη Δημήτριος Κωττάκης
Θεόδωρος Τανούδης