Γ' Διοικητικόν συμβούλιον

26 Φεβρουαρίου 1960 - 10 Φεβρουαρίου 1963

Πρόεδρος Μητροπολίτης Ἀργυροκάστρου Παντελεήμων Κοτόκος
Α' Αντιπρόεδρος Σταῦρος Νικολαΐδης
Γεν. Γραμματέας Ἀριστοτέλης Κωνσταντινίδης
Ταμίας Ἰωακεὶμ Μαλαθούρας
Μέλη Βασίλειος Ἰωαννίδης
Γεώργιος Γεωργιάδης