Δ' Διοικητικόν συμβούλιον

5 Μαρτίου 1963 - 9 Μαρτίου 1966

Πρόεδρος Μητροπολίτης Ἀργυροκάστρου Παντελεήμων Κοτόκος
Α' Αντιπρόεδρος Σταῦρος Νικολαΐδης
Β' Αντιπρόεδρος Νικόλαος Μανούσης
Γεν. Γραμματέας Ἀριστοτέλης Κωνσταντινίδης
Ταμίας Ἰωακεὶμ Μαλαθούρας
Μέλη Γεώργιος Γεωργιάδης
Ἀρχιμ. Ἀλέξανδρος Καντώνης