Ε' Διοικητικόν συμβούλιον

13 Μαΐου 1966 - 31 Μάιου 1970

Πρόεδρος Μητροπολίτης Ἀργυροκάστρου Παντελεήμων Κοτόκος
Α' Αντιπρόεδρος Σταῦρος Νικολαΐδης
Β' Αντιπρόεδρος Νικόλαος Μανούσης
Γεν. Γραμματέας Ἀριστοτέλης Κωνσταντινίδης
Ταμίας Ἰωακεὶμ Μαλαθούρας
Μέλη Γεώργιος Γεωργιάδης
Παντελὴς Βαλλιούλης