ΣΤ' Διοικητικόν συμβούλιον

3 Ἰουνίου 1970 - 19 Ἀπριλίου 1975

Πρόεδρος Μητροπολίτης Πάφου Φώτιος Κουμίδης
Α' Αντιπρόεδρος Νικόλαος Μανούσης
Β' Αντιπρόεδρος Ἀρχιμ. Κωνσταντῖνος Παπαδάκης
Γεν. Γραμματέας Ἀριστοτέλης Κωνσταντινίδης
Ταμίας Ἰωακεὶμ Μαλαθούρας
Μέλη Παναγιώτης Φούγιας
Ἐλευθέριος Ἰωαννίδης

Σημείωση

Κατὰ τὸ πρακτικόν του Δ. Συμβουλίου τῆς 29ης Ἰανουαρίου 1971 ἀποφασίζεται η ἀντικατάστασις τῶν ἐν τῷ ἐξωτερικῶ εὑρισκομένων δύο μελῶν αὐτοῦ, τοῦ Παναγιώτου Φούγια καὶ τοῦ Ἐλευθερίου Ἰωαννίδη, ἀπουσιασάντων ἐπὶ τρεῖς συνεχεῖς συνεδρίας, διὰ τῶν κατὰ σειρὰν ἐπιτυχόντων κατὰ τὰς ἀρχαιρεσίας, ἤτοι τοῦ Ἀρχιμ. Ἐλευθερίου Κατσαΐτη καὶ τοῦ Δημητρίου Κωττάκη.