Ζ' Διοικητικόν συμβούλιον

24 Ἀπριλίου 1975 - 14 Ἀπριλίου 1976

Πρόεδρος Μητροπολίτης Πάφου Φώτιος Κουμίδης
Α' Αντιπρόεδρος Μητροπολίτης Περιστερίου Ἀλέξανδρος Καντώνης
Γεν. Γραμματέας Ἀριστοτέλης Κωνσταντινίδης
Ταμίας Χρυσόστομος Τριανταφυλλίδης
Έφορος Ἀνέστης Πρίγγος
Μέλη Δαμιανὸς Πρωτοπαπαδάκης
Ἐλευθέριος Ἰωαννίδης