Η' Διοικητικόν συμβούλιον

19 Ἀπριλίου 1976 - 15 Μαΐου 1982

Πρόεδρος Ἀριστοτέλης Κωνσταντινίδης
Α' Αντιπρόεδρος Χρῆστος Μαυροφρύδης
Γεν. Γραμματέας Ἐλευθέριος Ἰωαννίδης
Ταμίας Ἰωάννης Πορφυρὸς
Έφορος Ἀνέστης Πρίγγος
Μέλη Δημήτριος Κωττάκης
Νικόλαος Ξεξάκης