Θ' Διοικητικόν συμβούλιον

26 Μαΐου 1982 - 26 Ἰανουαρίου 1986

Πρόεδρος Βασίλειος Ἀναγνωστόπουλος
Α' Αντιπρόεδρος Μητροπολίτης Περιστερίου Χρυσόστομος Ζαφείρης
Γεν. Γραμματέας Παναγιώτης Φούγιας
Ταμίας Κωνσταντῖνος Θερμὸς
Μέλη Ἰωάννης Παναγόπουλος
Ἀρχιμ. Χρυσόστομος Ξυνὸς
Κωνσταντῖνος Νταμπάνης

Σημείωση

Τοῦ Κωνσταντίνου Θέρμου ἀποχωρήσαντος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, λόγω μονίμου ἐγκαταστασεῶς τοῦ εἰς Αὐστραλίαν, διεδέχθη αὐτὸν εἰς τὴν θέσιν τοῦ Ταμία, ὁ πρῶτος των ἐπιλαχόντων Νικόλαος Ξεξάκης.