Ι' Διοικητικόν συμβούλιον

26 Ἰανουαρίου 1986 - 4 Φεβρουαρίου 1989

Πρόεδρος Βασίλειος Ἀναγνωστόπουλος
Α' Αντιπρόεδρος Ἀρχιμ. Ἐλευθέριος Κατσαΐτης
Γεν. Γραμματέας Παναγιώτης Φούγιας
Ταμίας Πρωτοπρεσβύτερος Κυριακὸς Τσουρὸς
Μέλη Ἰωάννης Παναγόπουλος
Δημήτριος Γεωργας
Κωνσταντῖνος Νταμπάνης

Σημείωση

Τοῦ Ἀρχιμ. Ἐλευθερίου Κατσαΐτη, προαχθέντος εἰς ἐπίσκοπον Νύσσης, ὑπὸ τὺς Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, διὰ τὴν Ἀρχιεπισκοπὴν Θυατείρων καὶ Μέγ. Βρετανίας, καὶ ἀποχωρήσαντος ἀπὸ τὸ Δ. Συμβούλιον εἰς τὴν θέσιν τοῦ Ἀντιπροέδρου ἐξελέγη ὁ Δημήτριος Γεωργας, τὴν δὲ θέσιν τοῦ Συμβούλου κατέλαβεν ὁ πρῶτος των ἐπιλαχόντων Ἀρχιμ. Χρυσόστομος Ξυνός.