ΙΑ' Διοικητικόν συμβούλιον

13 Φεβρουαρίου 1989 - 8 Φεβρουαρίου 1992

Πρόεδρος Βασίλειος Ἀναγνωστόπουλος
Α' Αντιπρόεδρος Παναγιώτης Φούγιας
Γεν. Γραμματέας Βασίλειος Πελτίκογλου
Ταμίας Πρωτοπρεσβύτερος Κυριακὸς Τσουρός
Έφορος Ἀθανάσιος Ἀρβανίτης
Μέλη Ἰωάννης Παναγόπουλος
Κωνσταντῖνος Νταμπάνης