Κ' Διοικητικόν συμβούλιον

6 Φεβρουαρίου 2016 - 5 Φεβρουαρίου 2019

Πρόεδρος Νικόλαος Ξεξάκης
Α' Αντιπρόεδρος Πρωτοπρεσβύτερος Σεραφείμ Φαράσογλου
Γεν. Γραμματέας Πρωτοπρεσβύτερος Κυριακός Τσουρός
Ταμίας Ισαάκ Βασιλειάδης
Μέλη Ευστάθιος Γιαννής
Γεώργιος Νούσης
Αρχιμανδρίτης Χρυσόστομος Ξυνός