ΙΒ' Διοικητικόν συμβούλιον

14 Φεβρουαρίου 1992 - 11 Φεβρουαρίου 1995

Πρόεδρος Βασίλειος Ἀναγνωστόπουλος
Α' Αντιπρόεδρος Νικόλαος Ξεξάκης
Γεν. Γραμματέας Βασίλειος Πελτίκογλου
Ταμίας Πρωτοπρεσβύτερος Κυριακὸς Τσουρός
Έφορος Ἰωάννης Ἀλατζὰς
Μέλη Θεοχάρης Ἀνεστίδης
Κωνσταντῖνος Νταμπάνης