ΙΘ' Διοικητικόν συμβούλιον

9 Φεβρουαρίου 2013 - 5 Φεβρουαρίου 2016

Πρόεδρος Βασίλειος Αναγνωστόπουλος
Α' Αντιπρόεδρος Νικόλαος Ξεξάκης
Γεν. Γραμματέας Κωνσταντίνος Γιοκαρίνης
Ταμίας Γεώργιος Νούσης
Μέλη Πρωτοπρεσβύτερος Κυριακός Τσουρός
Πρωτοπρεσβύτερος Σεραφείμ Φαράσογλου
Ευστάθιος Γιαννής

 Μετά την παραίτηση του Προέδρου του Δ.Σ. της Εστίας κ. Βασιλείου Αναγνωστοπούλου (21 Ιανουαρίου 2015) καλείται ο επιλαχών κ. Μιχαήλ Μπαλκής, για την συμπλήρωση του επταμελούς Δ.Σ. Την θέση του Προέδρου καταλαμβάνει ο κ. Νικόλαος Ξεξάκης και την θέση του Αντιπροέδρου ο Πρωτοπρεσβύτερος Κυριακός Τσουρός.

 Μετά την παραίτηση του Γ. Γραμματέα του Δ.Σ. της Εστίας κ. Κωνσταντίνου Γιοκαρίνη (27 Νοεμβρίου 2015) καλείται ο κ. Χρήστος Πλέγκας και την κενωθείσα θέση του Γ. Γραμματέα καταλαμβάνει ο κ. Ευστάθιος Γιαννής.