ΙΓ' Διοικητικόν συμβούλιον

21 Φεβρουαρίου 1995 - 7 Φεβρουαρίου 1998

Πρόεδρος Βασίλειος Ἀναγνωστόπουλος
Α' Αντιπρόεδρος Νικόλαος Ξεξάκης
Γεν. Γραμματέας Βασίλειος Τζάμπογλου
Ταμίας Πρωτοπρεσβύτερος Κυριακός Τσουρός
Έφορος Θεοχάρης Ἀνεστίδης
Μέλη Ἀναστάσιος Ἀσημακίδης
Κωνσταντῖνος Νταμπάνης