ΙΔ' Διοικητικόν συμβούλιον

11 Φεβρουαρίου 1998 - 10 Φεβρουαρίου 2001

Πρόεδρος Βασίλειος Ἀναγνωστόπουλος
Α' Αντιπρόεδρος Μητροπολίτης Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως Διονύσιος
Γεν. Γραμματέας Χρῆστος Τσούβαλης
Ταμίας Πρωτοπρεσβύτερος Κυριακός Τσουρός
Μέλη Κωνσταντῖνος Γιοκαρίνης
Νικηφόρος Ψυλλάκης
Δημήτριος Παλαβίδης