ΙΕ' Διοικητικόν συμβούλιον

10 Φεβρουαρίου 2001 - 10 Φεβρουαρίου 2004

Πρόεδρος Βασίλειος Ἀναγνωστόπουλος
Α' Αντιπρόεδρος Πρωτοπρεσβύτερος Κυριακός Τσουρός
Γεν. Γραμματέας Κωνσταντῖνος Γιοκαρίνης
Ταμίας Γεώργιος Νούσης
Μέλη Πρωτοπρεσβύτερος Σεραφείμ Φαράσογλου
Δημήτριος Παλαβίδης
Ευστάθιος Γιαννής