ΙΣΤ' Διοικητικόν συμβούλιον

10 Φεβρουαρίου 2004 - 10 Φεβρουαρίου 2007

Πρόεδρος Βασίλειος Ἀναγνωστόπουλος
Α' Αντιπρόεδρος Πρωτοπρεσβύτερος Κυριακός Τσουρός
Γεν. Γραμματέας Κωνσταντῖνος Γιοκαρίνης
Ταμίας Γεώργιος Νούσης
Μέλη Πρωτοπρεσβύτερος Σεραφείμ Φαράσογλου
Δημήτριος Παλαβίδης
Εὐστάθιος Γιαννῆς