ΙΗ' Διοικητικόν συμβούλιον

7 Φεβρουαρίου 2010 - 8 Φεβρουαρίου 2013 

Πρόεδρος Βασίλειος Ἀναγνωστόπουλος
Α' Αντιπρόεδρος Νικόλαος Ξεξάκης
Γεν. Γραμματέας Κωνσταντῖνος Γιοκαρίνης
Ταμίας Γεώργιος Νούσης
Μέλη Πρωτοπρεσβύτερος Σεραφείμ Φαράσογλου
Πρωτοπρεσβύτερος Κυριακός Τσουρός
Εὐστάθιος Γιαννῆς