Πνευματικά δικαιώματα

Τα δικαιώματα των περιεχομένων του ιστοτόπου μας ανήκουν στην Εστία Θεολόγων Χάλκης. Αντιγραφή μέρους ή όλου του περιεχομένου απαγορεύεται χωρίς την πρότερη έγγραφη συναίνεση μας.

Καλωσορίζουμε συνδέσμους από και προς τον ιστοχώρο μας. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για προηγούμενη γραπτή συμφωνία.

Η Εστία Θεολόγων Χάλκης αναγνωρίζει ότι όλα τα λογότυπα τρίτων είναι εμπορικά σήματα ή κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα των αντίστοιχων ιδιοκτητών.

Φωτογραφίες που χρησιμοποιούνται στον ιστοχώρο αυτό, ενδέχεται να είναι πνευματικά προστατευόμενες.