Πολιτική εχεμύθειας

Τα προσωπικά σας δεδομένα έχουν μεγίστη σημασία για μας. Με απόλυτο σεβασμό προς την κείμενη νομοθεσία δεν επιτρέπουμε σε τρίτους την πρόσβαση σε λίστες δεδομένων μας ούτε αποκομίζομε οικονομικά οφέλη από τις πληροφορίες επικοινωνίας που μας δίνετε μέσω του ιστοτόπου μας.

Εάν μας έχετε αποστείλει τα στοιχεία σας, μπορεί να τα κρατήσουμε για ένα χρονικό διάστημα προκειμένου να σας ενημερώσουμε για τις υπηρεσίες μας. Μπορείτε να εγγραφείτε στη λίστα αποστολής των e-mail μας, ή να ζητήσετε να σας βγάλουμε από τη λίστα όποτε το θελήσετε πατώντας εδώ.