Εκδημία εις Κύριον Βασιλείου Τζάμπογλου

Το Διοικητικόν Συμβούλιον της Εστίας Θεολόγων Χάλκης, με βαθυτάτη λύπη γνωστοποιεί την εις Κύριον Εκδημίαν του αγαπητού Ομογαλάκτου αδελφού Βασιλείου Τζάμπογλου.

Η κηδεία θα τελεσθεί την 28η Μαρτίου ημέρα Τρίτη και ώρα 3 μ.μ., στο Κοιμητήριον της Νέας Σμύρνης.