Η εξάμηνη ανασυγκρότηση της Αγίας και Ιεράς Συνόδου

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

Γενομένης της τακτικής ανασυγκροτήσεως της Αγίας καί Ίερας Συνόδου, αυτη απετελέσθη διά τό έξάμηνον 01.09.2013 - 28.02.2014, ύπό τήν προεδρίαν της Α. Θ. Παναγιότητος, εκ των Σεβ. 'Ιεραρχων:

Αμερικής κ. Δημητρίου
Γερμανίας κ. Αυγουστίνου
Τρανουπόλεως κ. Γερμανοϋ
Σασίμων κ. Γενναδίου
Νέας Ίερσέης κ. Ευαγγέλου
Ρόδου κ. Κυρίλλου
Ρεθύμνης καί Αυλοποτάμου κ. Ευγενίου
Νέας Ζηλανδίας κ. Αμφιλοχίου
Κυδωνίας καί Αποκορώνου κ. Δαμασκηνοϋ
Κώου καί Νισύρου κ. Ναθαναήλ
Σιγκαπούρης κ. Κωνσταντίνου
Αυστρίας κ. Αρσενίου


Έν τοϊς Πατριαρχείοις, τη 1 η Σεπτεμβρίου 2013

Έκ της Αρχιγραμματείας
της Αγίας καί 'Ιερας Συνόδου