Ψηφιοποίηση της βιβλιοθήκης της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης

Η οργάνωση και η ψηφιοποίηση της βιβλιοθήκης σύμφωνα με τα διεθνή βιβλιοθηκονομικά πρότυπα...

Loading...